Waterzuiverings- installatie 

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een logistiek transportbedrijf die oplossingen biedt voor transport, waterzuiveringsinstallatie. De WOZ waarde is na bezwaar 28% lager dan in de beschikking. 

Afbeelding voor Waterzuiverings- installatie 

WOZ-waardeverlaging van €2.600.000

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een logistiek transportbedrijf die oplossingen biedt voor transport, waterzuiveringsinstallatie. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. De WOZ waarde is na bezwaar 28% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€ 9 KDe beschikte waarde
€ 6 KNieuwe waarde
€ 2,6 KVerlaging WOZ-waarde
28%Verlaging in percentage

Het bezwaar

Nadat wij het initiële bezwaar ingediend hadden zijn we begonnen met de analyse van de documenten die ten grondslag lagen aan de vastgestelde waarde. We doen hierin onderzoek naar de informatie die de gemeente gebruikt maar ook naar de informatie die onze opdrachtgever ons verstrekt. Na deze analyse hebben onze taxateurs een aantal punten gevonden die duidde op een te hoog vastgestelde WOZ waarde door de betreffende gemeente.  

Grondwaarde te hoog 

Onze taxateurs kwamen erachter dat bepaalde objectkenmerken van de locatie niet klopten. De grondwaarde was te hoog was vastgesteld en er is te weinig rekening gehouden met economisch en functionele afschrijving van het object. Daarom heeft onze taxateur de onderbouwing van de grondwaarde opgevraagd. Naar onze mening was deze veel te hoog vastgesteld.  

Hoorzitting 

Met deze resultaten hebben wij halverwege het jaar een hoorzitting ingepland om onze bevindingen kenbaar te maken bij de gemeente. Een hoorzitting vindt alleen plaats wanneer de gemeente niet of gedeeltelijk akkoord gaat met ons waardevoorstel die wij in een aanvullend bezwaarschrift doen. Hierna is het wachten op de uitspraak van de rechtbank. 

Cover voor
Cover voor

Het resultaat 

De gemeente kwam in dit geval tot de conclusie dat ons bezwaar m.b.t. de vastgestelde grondwaarde gegrond was. De WOZ-waarde van 6.653.000 die we tijdens de hoorzitting voorstelden werd door de gemeente overgenomen. Dit is een besparing van 28% op de totale WOZ waarde. 

Bij een verlaging van 20% of meer bestaat de mogelijkheid om een ambtshalve verminderingsprocedure te starten. Deze procedure zijn wij namens belanghebbende gestart. Met deze procedure kan men de gemeente verzoeken om de waarde van de afgelopen 5 jaren te toetsen. De fout is dusdanig groot dat het vrij aannemelijk is dat deze ook in voorgaande jaren is gemaakt. Om deze reden is het volgens de Wet-WOZ mogelijk om de ambtshalve verminderingsprocedure te starten wanneer de waarde met minimaal 20% is verlaagd. 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ