Voetbalvereniging

In deze casus laten we zien hoe Previcus voor een voetbalvereniging de WOZ-beschikking van het voetbalcomplex heeft gecontroleerd. De beschikte WOZ-waarde wordt met 28% verlaagd.

Afbeelding voor Voetbalvereniging

Verlaging WOZ-waarde: 28%

In deze casus laten we zien hoe Previcus voor een voetbalvereniging de WOZ-beschikking van het voetbalcomplex heeft gecontroleerd. Previcus heeft het bezwaar met verschillende argumenten onderbouwd, waardoor het bezwaar succesvol is. Dat leidt tot een netto besparing bedraagt uiteindelijk € 632,19. Voor een voetbalvereniging, waar de marges klein zijn, is de besparing een zeer welkome aanvulling op het budget. De beschikte WOZ-waarde wordt met 28% verlaagd.  Gezien dat grote verschil zijn wij in een van de gevallen de ambtshalve verminderingsprocedure gestart, waarin wij de gemeente verzoeken om de waarden van afgelopen 5 jaren te toetsen.

Mijn naam is Ramin Nessar en ik laat u zien hoe we de besparing voor deze klant hebben gerealiseerd. Uiteraard licht ik deze casus graag toe in een persoonlijk gesprek van 10 minuten. Laat uw gegevens onderaan deze pagina achter en ik neem contact met u op.

Cover voor
€1.472.000De beschikte waarde
€1.005.000Nieuwe waarde
28%Verlaging WOZ-waarde
€632,19Netto besparing belasting

Het bezwaar

Op verzoek van de voetbalvereniging controleert Previcus het voetbalterrein de daaromheen liggende WOZ-objecten. Onze taxateur herkent al snel een aantal fouten in vastgestelde WOZ-waarden.

Gebouwgebonden grond

Onze taxateur is van mening dat gebouwgebonden grond getaxeerd dient te worden op 50% van de gronduitgifteprijs. Het betreft gronden met maatschappelijke doeleinden.

Vrijstelling omzetbelasting grond

Daarnaast beargumenteert onze taxateur dat de sportvelden vrijgesteld zijn van omzetbelasting. De gemeente heeft geen functionele correctie toegepast in de beschikking. Dat is onterecht, zeker voor de objecten van 1980 en ouder.

Ons bezwaarschrift, met onder andere bovengenoemde argumenten, wordt door de gemeente kenbaar had gemaakt ontvankelijk verklaard. Daarmee wordt WOZ-waarde met € 417.000 verlaagd. Onder aan de streep betekent dit een restitutie van € 632,19.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ