Sportschoolketen

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de panden van een landelijke sportschoolketen.De WOZ waarde is na bezwaar 26% lager dan in de beschikking. 

Afbeelding voor Sportschoolketen

WOZ-verlaging van 26%

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de panden van een landelijke sportschoolketen. De sportschoolketen heeft haar hele portefeuille door ons laten controleren en we lichten een van de bezwaren in deze casus toe. De WOZ waarde is na bezwaar 26% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€2.442.000 De beschikte waarde
€1.808.000 Nieuwe waarde
€634.000 Verlaging WOZ-waarde
€871.55Teruggave van belasting

Het bezwaar

Een aantal factoren hebben een rol gespeeld bij het verlagen van de WOZ-waarde van dit object.  

  • De huurwaarde van het pand is te hoog vastgesteld. Dit heeft Previcus kunnen onderbouwen met een tweetal referentiepanden die een lagere huurwaarde hadden t.o.v. het aantal vierkante meters.  
  • Er is bij het berekenen van de WOZ-waarde onvoldoende rekening gehouden met het afnemend grensnut. De waarde per kubieke meter neemt af naarmate het pand groter is. 
  • In het taxatieverslag van de gemeente wordt het geheel bestempeld als ‘overige ruimte’. Hier kwamen geen personeelsruimte of kleedkamers aan bod, wat van invloed kan zijn op een lagere prijs per vierkante meter. 
  • Ook is het onduidelijk hoe de gemeente de kapitalisatiefactor heeft vastgesteld waarmee de WOZ-waarde wordt bepaald. Previcus heeft een kapitalisatiefactor van 10.2 berekend en de gemeente ging hiermee akkoord. Deze kapitalisatiefactor was een stuk lager dan die de gemeente had berekend. 

Resultaat 

De WOZ-waarde van 1.808.000 die we tijdens de hoorzitting voorstelden werd door de gemeente overgenomen. Dit is een besparing van 26% op de totale WOZ-waarde. Voor dit object van deze sportschoolketen is hierdoor een fors bedrag van €871,55 aan belasting bespaard. Vanwege de grote omvang van de vastgoedportefeuille van deze sportschoolketen is de besparing voor alle panden aanzienlijk groter als daar ook zulke WOZ-verlagingen voor plaatsvinden. 

Omdat we de WOZ-waarde met meer dan 20% hebben verlaagd hebben we ook de ambtshalve verminderingsprocedure gestart. De fout is dusdanig groot, dat het aannemelijk is dat deze ook in de voorgaande jaren is gemaakt. Met deze procedure verzoeken wij de gemeente om de waarde van de 5 voorgaande jaren te toetsen.  

Cover voor

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ