Logistiek transportbedrijf  

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een bedrijf dat uitgebreide logistieke oplossingen biedt waaronder transport, opslag en supply chain diensten. De WOZ waarde is na bezwaar 28% lager dan in de beschikking.

Afbeelding voor Logistiek transportbedrijf  

WOZ-verlaging van 23%

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een bedrijf dat uitgebreide logistieke oplossingen biedt waaronder transport, opslag en supply chain diensten. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. De WOZ waarde is na bezwaar 23% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€33 KDe beschikte waarde
€25 KNieuwe waarde
€7.387.000 Verlaging WOZ-waarde
23% Netto besparing belasting

Het bezwaar

Het object waarover het in deze casus gaat is marktconform aangehuurd. Onze opdrachtgever heeft de huurcijfers met ons gedeeld. Die zijn altijd leidend bij het bepalen van de WOZ-waarde. Na beoordeling van de WOZ-waarde kwam naar voren dat de getaxeerde huurwaarde van het object veel te hoog is. Ook is er geen juiste kapitalisatiefactor gebruikt bij het berekenen van de WOZ-waarde en bleek dat er met een verkeerde oppervlakte gerekend werd. Het verschil in oppervlakte was 50.000 m2.  

Huurwaarde kapitalisatiefactor  

Bij het bepalen van de huurwaarde kapitalisatiefactor moet er rekening gehouden worden met: het basisrendement, het opslagrisico, belastingen, verzekeringen, onderhoudskosten en het leegstandsrisico. Previcus heeft met de bottom-up methode en de VNG een kapitalisatiefactor van 9.8 vastgesteld. De kapitalisatiefactor die de gemeente hanteerde was 10.5. De gemeente had een te hoge huurwaarde meegenomen in de berekening.  

Resultaat 

In eerste instantie ging de gemeente niet akkoord met de voorgestelde verlaging van Previcus. Nadat Previcus een beroepsprocedure wilde starten heeft de gemeente het WOZ-bezwaar nog een keer onder de loep genomen. Ze kwamen toen tot de conclusie dat de WOZ-waarde inderdaad te hoog was vastgesteld en zijn toen akkoord gegaan met een waarde van € 25.417.000. 

Cover voor

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ