Kinderdagverblijf 

Twee jaar op rij een WOZ-verlaging van meer dan 32% 

Afbeelding voor Kinderdagverblijf 

Twee jaar op rij een WOZ-verlaging van meer dan 32%

Previcus heeft de WOZ-waarden twee jaar op rij gecontroleerd voor een kinderdagverblijf in Rotterdam. Onze opdrachtgever vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilden controleren. De WOZwaarde is twee jaar op rij verlaagd. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben en hoe we dit twee jaar op rij hebben weten te realiseren. 

Cover voor

2022

€291.000 Beschikte waarde
€197.000Nieuwe waarde
€94.000 Verlaging WOZ-waarde
€502,74 Netto besparing belasting

2023

€286.000 Beschikte waarde
€192.000 Nieuwe waarde
€94.000Verlaging WOZ-waarde
€488,83 Netto besparing belasting

Het bezwaar

Onze taxateurs hebben de onderbouwing van de kapitalisatiefactor opgevraagd en geattendeerd dat er teveel grond is meegerekend. Het gaat om 120 m2 te veel meegenomen grond. De gemeente geeft aan dat ze dit inderdaad teveel hebben meegenomen. Deze grond lag op een ander kadastraal perceel met een andere zakelijke gerechtigde.  

Verder hebben onze taxateurs de gemeente gevraagd om een onderbouwing van de kapitalisatiefactor. Na ontvangst van de onderbouwing stelden onze taxateurs vast dat de kapfactor te hoog was vastgesteld. De gemeente heeft de kapitalisatiefactor uiteindelijk verlaagd van 1.0 naar 0.9680.  

Bijzonderheden 

Het opvolgend jaar hebben wij opnieuw de opdracht van dit kinderdagverblijf mogen ontvangen. In bovenstaand jaar is de WOZ-waarde verlaagd naar € 197.000,-. Het opvolgend jaar heeft de gemeente dit kinderdagverblijf beschikt op € 286.000,-. In dit dossier bleek dat de gemeente de correctie van de oppervlakte niet heeft aangepast in haar data. Sterker nog: de gemeente heeft het opvolgende jaar een grotere fout gemaakt en 1.200 m2 teveel grond meegenomen in de waardebepaling. Daarbij heeft de gemeente de kapitalisatiefactor niet aangepast en de oude kapfactor van 1.0 gehanteerd. Wij hebben ervoor gezorgd dat de WOZ-waarde in het opvolgende jaar met € 94.000,- is verlaagd. Een aanpassing van 33% en netto-besparing van € 488,83.  

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ