Kantoor

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de kantoorpanden van een vastgoedbelegger. De WOZ waarde is na bezwaar 55% lager dan in de beschikking. 

Afbeelding voor Kantoor

WOZ-verlaging van €765.000

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de kantoorpanden van een vastgoedbelegger. De WOZ waarde is na bezwaar 55% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€1.374.000De beschikte waarde
€609.000Nieuwe waarde
€765.000Verlaging WOZ-waarde
€4.548 Teruggave van belasting

Het bezwaar

Een aantal factoren hebben een rol gespeeld bij het verlagen van de WOZ-waarde van dit object:
 

  • Om een grondige controle en procedure te kunnen voeren hebben wij meer gegevens bij de gemeente opgevraagd dan het gebruikelijke taxatieverslag. Zo hebben wij een onderbouwing van de huurwaarde en kapitalisatiefactor opgevraagd. 
  • De gemeente maakte onvoldoende onderscheid tussen de eenheidsprijzen van de primaire en secundaire vierkante meters. De secundaire ruimtes zijn ondergeschikt en vertegenwoordigen (met name op de verdieping) een lagere eenheidsprijs. 
  • De gemeente heeft geen rekening gehouden met de ligging van het vastgoed. De ligging van een courante niet-woning is essentieel voor de waarde. Een slechte ligging betekent een hoger leegstandsrisico omdat het moeilijker is om een huurder te vinden, dan voor een kantoor gelegen op een A-locatie. Een hoger leegstandsrisico zorgt voor een lagere kapitalisatiefactor.  

Resultaat 

De WOZ-waarde werd verlaagd met 55% en deze vastgoedbelegger bespaarde ruim €4.548 aan belastinggeld. 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ