Indoor Pretpark 

Previcus heeft de WOZ-waarde gecontroleerd voor een groot indoor pretpark. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. De WOZ waarde is na bezwaar maar liefst 55% lager dan in de beschikking.

Afbeelding voor Indoor Pretpark 

Besparing van €19.870,16

Previcus heeft de WOZ-waarde gecontroleerd voor een groot indoor pretpark. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. De WOZ waarde is na bezwaar maar liefst 55% lager dan in de beschikking. En vanwege de forse verlaging hebben we een verminderingsprocedure mogen starten. Hiermee hebben we over de afgelopen 5 jaar ook een fors bedrag aan netto besparing weten te realiseren voor deze opdrachtgever. In deze casus leest u hoe we dit gedaan hebben.   

Cover voor
€ 10 KDe beschikte waarde
€4.600.000Nieuwe waarde
€5.608.000Verlaging WOZ-waarde
€19.870,16Netto besparing

Het bezwaar

Na ontvangst van de benodigde informatie van onze opdrachtgever hebben wij het bezwaarschrift ingediend en de taxatieverslagen van de gemeente opgevraagd. In de taxatieverslagen van de gemeente staat de onderbouwing voor de vastgestelde WOZ waarde. 

Onze taxateurs constateerden dat de gemeente een aantal zaken niet of maar gedeeltelijk hebben meegenomen bij de vaststelling van de WOZ waarde: 

  • In dit geval ging het om de werktuigenvrijstelling van de attracties. Werktuigenvrijstelling betekent dat roerende zaken zoals machines en installaties niet meetellen bij de vaststelling van de WOZ-waarde. De werktuigenvrijstelling wordt bij de gemeente vaak niet meegenomen bij het beoordelen van WOZ-waarden bij pretparken.  
  • Ook zagen onze taxateurs een fout bij de berekening van de vervangingswaarde. Tot slot vonden onze taxateurs de vastgestelde grondwaarde te hoog vanwege de locatie van het pretpark.  
  • Gezien het object en de locatie vonden onze taxateurs de vastgestelde grondwaarde te hoog.

Alle bovenstaande bevindingen maakten we kenbaar in een hoorzitting. Er werd daar geconcludeerd dat er inderdaad geen rekening is gehouden met de werktuigenvrijstelling en vervangingswaarde. 

Het resultaat

De gemeente ging mee in ons bezwaar en kwam tot de conclusie dat het bezwaar gegrond was. De gemeente heeft onze voorgestelde waarde van 4.600.000 euro overgenomen. Dit zorgde voor een WOZ-waardeverlaging van 55%! Gezien de verlaging van meer dan 20% hebben wij namens de opdrachtgever meteen de ambtshalve verminderingsprocedure in gang gezet.  
 
Met deze procedure kan men de gemeente verzoeken om de waarde van de afgelopen 5 jaren te toetsen. De fout is dusdanig groot dat het vrij aannemelijk is dat deze ook in voorgaande jaren is gemaakt. Het terugkijken naar de afgelopen 5 jaar kan nog grotere besparingen opleveren. In dit geval bleek het inderdaad de afgelopen 5 jaar ook niet te kloppen waardoor onze opdrachtgever nog een fors bedrag extra ontving 

Cover voor

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ