Distributiecentrum

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een distributiecentrum van een grote supermarktketen. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. 

Afbeelding voor Distributiecentrum

WOZ-verlaging van €1.824.000

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een distributiecentrum van een grote supermarktketen. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarden van hun portefeuille wilde controleren. 

De netto besparing op belastingen die we voor deze klant konden realiseren is € 2.519. De WOZ waarde is na bezwaar 21% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben.  

Cover voor
€8.696.000De beschikte waarde
€6.872.000Nieuwe waarde
€1.824.000Verlaging WOZ-waarde
€2.519Netto besparing belasting

Het bezwaar

Een aantal factoren hebben een rol gespeeld bij het verlagen van de WOZ-waarde van dit distributiecentrum 

  • Gezien de totale grootte is het object minder courant. Het object heeft hierdoor een hoog leegstandsrisico. Dat blijkt ook: op de dag van het schrijven van het aanvullend bezwaarschrift stond het pand al 439 dagen op de markt. 
  • De gemeente hanteerde een veel te hoge huurwaarde. De daadwerkelijke huurwaarde lag een stuk lager. Dit zorgt automatisch voor een WOZ-verlaging omdat de huurwaarde onderdeel is van de taxatie (en dus WOZ-waarde). 
  • Het distributiecentrum is een oud pand. Hierdoor zijn er hoge onderhoudskosten. Dit heeft invloed op de kapitalisatiefactor. De gemeente heeft geen rekening gehouden met de hoge onderhoudskosten.  
  • Onze taxateur heeft een nieuwe kapitalisatiefactor voorgesteld. Deze heeft hij berekend op basis van de juiste huurwaarde. 
Cover voor

Het resultaat

De WOZ-waarde is met 1.842.000,- verlaagd. Door de WOZ-verlaging van 21% hebben wij de ambtshalve verminderingsprocedure gestart. De fout is dusdanig groot dat het aannemelijk is dat deze ook in voorgaande jaren is gemaakt. Met deze procedure hebben wij de gemeente gevraagd om de WOZ-waarden van de vijf voorgaande jaren te toetsten. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de WOZ-waarde van dedrie voorgaande jaren ook zijn verlaagd en de besparing ook gerealiseerd is over de jaren ervoor 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ