Kinderopvang

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de grootste kinderopvangcentra in Nederland. De WOZ waarde is na bezwaar 21% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben. 

Afbeelding voor Kinderopvang

WOZ-verlaging van 21%

Previcus heeft de WOZ gecontroleerd voor een van de grootste kinderopvangcentra in Nederland. Onze klant vroeg of wij de WOZ-waarde van een van hun locaties in Amsterdam wilden controleren. De WOZ waarde is na bezwaar 21% lager dan in de beschikking. In deze casus leest u hoe we deze besparing met onze expertise gerealiseerd hebben. 

Cover voor
€1.909.000 Beschikte waarde
€1.500.000 Nieuwe waarde
€2.600.000Verlaging WOZ-waarde
21%Verlaging in percentage

Het bezwaar

Bij dit WOZ-bezwaar heeft onze taxateur meerdere argumenten gegeven waarom het taxatierapport niet inzichtelijk en transparant genoeg was. Hierdoor was de waarde van het object volgens de taxateur ook onvoldoende onderbouwd. Daarom hebben we via een eigen taxatiekaart een berekening gemaakt van wat een realistische WOZ-waarde is.   

Verkeerde kapitalisatiefactormethode 

Bij de bepaling van de waarde heeft de gemeente gebruikgemaakt van de Comparatieve-methode, waarbij de vorige waarde van het betreffende object als uitgangspunt wordt genomen. Vervolgens wordt er gekeken naar de gemiddelde stijging van de vastgoedprijzen in de regio.  

De gemeente is in het taxatierapport niet transparant over de referentieobjecten die zijn gebruikt. Volgens een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch wordt het vermelden van deze referentieobjecten als een essentiële vereiste beschouwd. Het ontbreken van deze informatie maakt het moeilijk om de juistheid van de gehanteerde vergelijkingsmethode te beoordelen. Het is daarom van cruciaal belang dat de gemeente deze gegevens op een heldere en overzichtelijke manier presenteert om een transparante en rechtmatige waardebepaling te garanderen. 

Onze taxateur stelt nadat dit is vastgesteld voor om de huurwaardekapitalisatiefactormethode te gebruiken om tot een nauwkeurige WOZ-waardering te komen. Deze methode houdt rekening met de huurwaarde van het object en vormt een essentieel instrument voor een correcte waardebepaling.

Resultaat 

Na zorgvuldige overweging op basis van de informatie en argumenten gepresenteerd tijdens de hoorzitting, heeft de gemeente de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld op €1.500.000. Dit betekende een aanzienlijke verlaging van 21%. Als gevolg hiervan heeft de belanghebbende een bedrag van €528,83 aan belastinggeld teruggekregen. 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ