Casus zorg en welzijn

Besparing van € 95.898,78

Voor een zorg- en welzijnsorganisatie in Groningen heeft Previcus meerdere besparingen kunnen realiseren. De hoogste netto besparing bedraagt € 95.898,78.

In dit geval ging het niet om een foutieve WOZ-waarde, maar om onjuist gebruik van het niet-wonentarief. Ook hebben wij voor twee andere objecten van deze klant een mooie besparing van respectievelijk € 4.906,88 en € 21.889,55 kunnen verwezenlijken.

Het loont om als zorgorganisatie uw WOZ-beschikkingen te laten controleren door een specialist. Onze zorgspecialist Debbie van der Burgt kan u hierbij helpen. In deze casus legt Debbie uit hoe ze bovenstaande besparingen heeft gerealiseerd.

Wilt u ook uitgebreid advies op maat óf meer weten over deze casus? Vraag dan nu vrijblijvend een gesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

De casus in cijfers

  • Besparing 1: € 95.898,78
  • Besparing 2: € 4.906,88
  • Besparing 3 : € 21.889,55

Onjuist gebruik niet-wonentarief

De klant krijgt een beschikking voor een van haar panden met een WOZ waarde van € 25.570.000,-. Die waarde is niet in geschil. Bij het uitvoeren van de screening constateert onze taxateur namelijk dat de waarde correct is vastgesteld. We hebben echter onze twijfels bij het gebruikte tarief. De gemeente hanteert in dit geval het niet-wonentarief. Onze taxateur is van mening dat dit onterecht is.

Na onderzoek komen we tot de conclusie dat van de WOZ-waarde van het onderhavige object circa 83% kan worden toegerekend aan gedeelten die tot woning dienen of volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Op grond van artikel 220a van de gemeentewet dient in dat geval de gehele onroerende zaak voor de aanslag onroerendezaakbelasting als woning te worden aangemerkt. Daarnaast dient de aanslag OAB-gebruik te worden vernietigd.

Het tarief wordt aangepast. Aangezien in de beschikking is uitgegaan van het niet-wonen-tarief leidt dit tot een restitutie van € 95.898,78. De WOZ-waarde van dit object blijft gehandhaafd.

Een tweede locatie van deze klant kent een soortgelijke situatie. Ook hier wordt een woonzorgcomplex onterecht aangemerkt als niet-woning. Onze taxateur toont middels een taxatierapport aan dat het complex onder de woondelenvrijstelling valt. Door het aanpassen van dit tarief ontvangt onze klant een restitutie van € 4.906,88

Objectafbakening klopt niet

Tot slot klopt bij een derde pand van deze klant de in de beschikking gebruikte objectafbakening niet. Zowel de eigenaar als de gebruiker van het pand zijn lang in gesprek met de gemeente, zonder succes. Previcus heeft dit dossier geanalyseerd en is het gesprek met de gemeente aangegaan. Onze taxateur constateert dat de gemeente een fout heeft gemaakt in de objectafbakening. Met behulp van het taxatierapport toont hij aan dat de objectafbakening niet correct is. De gemeente past de objectafbakening aan. Dit zorgt voor een belastingteruggave van € 21.889,55.

10 minute expert review

Benieuwd naar de kansen voor uw organisatie na het lezen van deze casus? Wilt u ook besparen op uw zakelijk vastgoed? Laat uw gegevens achter en Debbie geeft u in 10 minuten inzicht in de mogelijkheden.

Tot snel!

Meer casussen

Casus zorg - praktijkruimte

Besparing van € 6.591,11

Casus drinkwaterbedrijf

Besparing van € 39.471,43

Casus parkeergarage

Besparing van € 36.918,23