Casus zorg – praktijkruimte

Besparing van € 6.591,11

Voor een klant met vastgoed in de zorgsector hebben wij de WOZ-waarde van een van hun panden gecontroleerd. Het betreft een praktijkruimte. Onderaan de streep ontvangt de klant een netto besparing van € 6.591,11. De beschikte WOZ-waarde wordt verlaagd met 16%.

Het loont dus om als zorgorganisatie uw WOZ-beschikkingen te laten controleren door een specialist als Previcus. Het juist beoordelen van de WOZ-waarde van zorgvastgoed vergt specifieke expertise. Mijn naam is Debbie van der Burgt en ik laat u op deze pagina zien hoe we de besparingen voor deze klant hebben gerealiseerd. Uiteraard licht ik deze casus graag toe in een persoonlijk gesprek van 10 minuten. Laat uw gegevens onderaan deze pagina achter en ik neem contact met u op.

De casus in cijfers

  • De beschikte waarde: € 7.044.000
  • Nieuwe waarde: € 5.939.000
  • Verlaging WOZ-waarde: 16%
  • Netto besparing belasting: € 6.591,11

Het bezwaar

Bij het voorbereiden van deze casus ziet onze taxateur dat de gemeente geen onderscheid tussen de primaire en secundaire vierkante meters heeft gemaakt. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van opslagruimtes en personeelsruimtes. Deze ruimtes zijn ondergeschikt en hebben derhalve een lagere prijs per eenheid. Als gevolg hiervan is de huurwaarde te hoog vastgesteld.

De gemeente laat na de kapitalisatiefactor te onderbouwen middels een bottom-up-berekening of met een gelijkwaardige top-down-koopreferentie met een recent gerealiseerde huurcijfer. Tevens ontbreken relevante huurreferenties, die recentelijk zijn verhuurd, om de gehanteerde huurwaarde te onderbouwen.

Verder valt onze taxateur op dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met het opslagrisico. Daardoor is de kapfactor te hoog. Tot slot constateren we dat de gemeente de oppervlakte verkeerd heeft berekend.

De bovenstaande punten leiden tot een succesvol dossier en bezwaar. De WOZ-waarde wordt met € 1.105.000,- verlaagd en dat zorgt voor een netto besparing van € 6.591,11 voor de klant.

10 minute expert review

Benieuwd naar de kansen voor uw organisatie na het lezen van deze casus? Wilt u ook besparen op uw zakelijk vastgoed? Laat uw gegevens achter en ik geef u in 10 minuten inzicht in de mogelijkheden.

Tot snel!

Meer casussen

Casus zorg

Besparing van € 95.898,78

Casus drinkwaterbedrijf

Besparing van € 39.471,43

Casus hotel

Besparing van € 7.466,49