Casus industrieel

Besparing van € 15.559,58

Een van Nederlands grootste afvalverwerkers heeft ons verzocht de WOZ-waarde te controleren van een van haar panden in Delft. De netto besparing bedraagt voorlopig € 15.559,58. De beschikte WOZ-waarde is met maar liefst 81% verlaagd. Gezien dat grote verschil zijn wij tevens de ambtshalve verminderingsprocedure gestart waar wij de gemeente verzoeken om de waarden van afgelopen 5 jaren te toetsen. Dat levert naar verwachting nog meer besparing op voor de klant.

Benieuwd hoe we de besparing voor deze klant hebben gerealiseerd? Mijn naam is Antonio Garcia Alanis en ik laat u hieronder zien hoe. Uiteraard licht ik deze casus graag toe in een persoonlijk gesprek van 10 minuten. Laat uw gegevens onderaan deze pagina achter en ik neem contact met u op.

De casus in cijfers

  • De beschikte waarde: € 7.799.000
  • Nieuwe waarde: € 1.509.000
  • Verlaging WOZ-waarde: 81%
  • Netto besparing belasting: € 15.559,58

Het bezwaar

De beschikte WOZ-waarde van het pand in Delft bedraagt € 7.799.000,-. Nadat wij de taxatiegegevens van de gemeente hebben ontvangen begint onze taxateur aan het aanvullend bezwaarschrift. Het pand is gewaardeerd op basis van de HWK methode (huurwaardekapitalisatiemethode). De huurwaarde wordt berekend door de oppervlakte van het object te vermenigvuldigen met de bruto huurprijs per vierkante meter per jaar.

Op basis van de informatie die wij van zowel de gemeente als belanghebbende hebben gekregen constateert onze taxateur dat het object gesplitst had moeten worden. Dit resulteert in een forse besparing. Op basis van de correcte objectafbakening wordt de WOZ-waarde verlaagd naar € 1.509.000,-. Een netto besparing van € 15.559,58. Omdat de WOZ-waarde met meer dan 20% is verlaagd, 81% in totaal, starten wij de ambtshalve verminderingsprocedure. De fout is dusdanig groot dat het aannemelijk is dat deze in voorgaande jaren ook is gemaakt. Met deze procedure verzoeken wij de gemeente om de waarde van de 5 voorgaande jaren te toetsen.

10 minute expert review

Benieuwd naar de kansen voor uw organisatie na het lezen van deze casus? Wilt u ook besparen op uw zakelijk vastgoed? Laat uw gegevens achter en ik geef u in 10 minuten inzicht in de mogelijkheden.

Tot snel!

Meer casussen

Casus parkeergarage

Besparing van € 36.918,23

Casus logistiek

Besparing van € 25.719

Casus drinkwaterbedrijf

Besparing van € 39.471,43