Casus drinkwaterbedrijf

Besparing van € 39.471,43

Previcus Vastgoed heeft voor een drinkwaterbedrijf de WOZ-waarden van de portefeuille gecontroleerd. Voor twee objecten hebben we een besparing kunnen realiseren voor deze klant. De netto besparingen bedragen uiteindelijk € 5.512,43 en € 33.959,- . In beide gevallen is het waardeverschil tussen beschikte WOZ en de WOZ na bezwaar fors. Gezien dat grote verschil zijn wij in een van de gevallen de ambtshalve verminderingsprocedure gestart, waarin wij de gemeente verzoeken om de waarden van afgelopen 5 jaren te toetsen.

Mijn naam is Antonio Garcia Alanis en ik laat u zien hoe we de besparingen voor deze klant hebben gerealiseerd. Uiteraard licht ik deze casus graag toe in een persoonlijk gesprek van 10 minuten. Laat uw gegevens onderaan deze pagina achter en ik neem contact met u op.

Casus waterleidingstation

  • De beschikte waarde: € 2.927.000
  • Nieuwe waarde: € 553.000
  • Verlaging WOZ-waarde: 81%
  • Netto besparing belasting: € 5.512,43

Het bezwaar

Uit onderzoek van onze taxateur naar het betreffende object, een waterleidingstation, blijkt dat het sinds 10 mei 2018 niet meer wordt gebruikt. Vanaf deze datum staat de locatie leeg. Per 7 oktober 2019 is de gebruiksvergunning ingetrokken. De locatie staat op de nominatie om in 2025 te worden gesloopt.

Bovenstaande is van belang bij een WOZ-bepaling. Tijdens de bezwaarprocedure dragen we deze feiten aan. De gemeente ziet het anders en houdt vast aan de beschikte waarde. Bij haar besluit geeft de gemeente geen toelichting op onze grieven.

Beroepsprocedure

Na ontvangst van de uitspraak en het uitblijven van toelichting vanuit de gemeente starten wij een beroepsprocedure. Onze taxateur is namelijk van mening dat de waarde (fors) te hoog is. Het beroep slaagt en wij zijn dan ook zeer tevreden met het resultaat: de WOZ-waarde van € 2.927.000,- is verlaagd naar € 553.000,-. Een WOZ-verlaging van maar liefst € 2.374.000,-, een verschil van 81%. De klant ontvangt een netto besparing van € 5.512,43.

Casus drinkwaterzuiveringsinstallatie

  • De beschikte waarde: € 4.870.000
  • Nieuwe waarde: € 3.162.000
  • Verlaging WOZ-waarde: 35%
  • Netto besparing belasting: € 33.959

Het bezwaar

Een tweede object waarvoor we voor dit drinkwaterbedrijf bezwaar hebben gemaakt betreft een drinkwaterzuiveringsinstallatie. Bij het in behandeling nemen ziet onze taxateur dat de grondwaarde van de primaire grond te hoog is. De gemeente onderbouwt de toegekende grondwaarde niet. Aangezien onze klant een openbaar nut dient zien wij hierin een probleem. Uit het gronduitgiftebeleid blijkt niet welke richtprijzen voor percelen met een nutsvoorziening gelden. Daarnaast is niet op te maken op welke wijze wordt gestaffeld bij uitzonderlijk grote percelen, zoals het onderhavige. Onze conclusie is dan ook dat de grondwaarde te hoog is.

Onze taxateur beargumenteert dat de grondwaarde € 40,- p/m2 lager moet liggen dan in de door de gemeente gehanteerde grondwaarde. Gedurende de hoorzitting heeft onze WOZ-consulent aangegeven dat ook de restwaarde te hoog is vastgesteld. Na de hoorzitting heeft de taxateur van de gemeente contact opgenomen met onze taxateur. Tijdens dit gesprek is in overleg een prijs per m2 van € 15,42 aangehouden voor het totale perceel. Dit is gelijk aan de agrarische grondwaarde uit de geldende taxatiewijzers met een opslagrisico van 100%. De grondwaarde wordt zo verlaagd. Daardoor wordt de bezwaarprocedure gegrond verklaard.

De WOZ-waarde wordt verlaagd met € 1.708.000,-. Voor het drinkwaterbedrijf betekent dit een netto besparing van € 6.593,-. Omdat het waardeverschil minimaal 20% bedraagt hebben wij namens de belanghebbende de ambtshalve verminderingsprocedure gestart. Het verschil tussen de beschikte en uiteindelijke waarde is dusdanig groot dat het aannemelijk is dat de fout ook in voorgaande jaren is gemaakt. Met deze procedure verzoeken wij de gemeente om de waarden van de vijf voorgaande jaren te toetsen. Ook deze procedure is door de gemeente gegrond verklaard. Belanghebbende heeft hierdoor nog een restitutie ontvangen van € 27.366,-. In totaal krijgt het drinkwaterbedrijf € 33.595,- terug krijgen n.a.v. onze procedures.

10 minute expert review

Benieuwd naar de kansen voor uw organisatie na het lezen van deze casus? Wilt u ook besparen op uw zakelijk vastgoed? Laat uw gegevens achter en ik geef u in 10 minuten inzicht in de mogelijkheden.

Tot snel!

Meer casussen

Casus parkeergarage

Besparing van € 36.918,23

Casus logistiek

Besparing van € 25.719

Casus industrieel

Besparing van € 15.559,58