Zorgenkindje: Zuiveringsheffing

Zorgenkindje: ZuiveringsheffingZorgenkindje: Zuiveringsheffing11 januari 2019
Afbeelding voor Zorgenkindje: Zuiveringsheffing

Als u (afval)water afvoert op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater loost, dient u zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing te betalen. Dit geldt zowel voor alle huishoudens alsook voor bedrijven. Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap.

Wat is de zuiveringsheffing

Het tarief voor de zuiveringsheffing wordt jaarlijks door het bestuur van het betreffende waterschap vastgesteld. Deze tarieven kunnen daarmee per waterschap verschillen. Om de hoogte van de zuiveringsheffing te bereken wordt er gekeken naar het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken etc. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling die een persoon per jaar veroorzaakt. Voor huishoudens is dit normaliter geen probleem. Maar hoe bereken je het aantal vervuilingseenheden voor zorgvastgoed?

Zuiveringsheffing voor bedrijven en instellingen

Voor bedrijven en instellingen wordt het aantal vervuilingseenheden berekend door de hoeveelheid m3 ingenomen water te vermenigvuldigen met een vast getal, de afvalwatercoëfficiënt. De afvalwatercoëfficiënten die mogen worden gebruikt, staan vermeld in artikel 122k, lid3 van de Waterschapswet. In totaal kent men 15 verschillende klasses, met elk zijn eigen afvalwatercoëfficiënt. In welke klasse een bedrijf wordt ingedeeld is afhankelijk van de sector. De klasse waarin je valt bepaalt mede het bedrag wat er aan zuiveringsheffing zal worden geheven. Bijvoorbeeld:

* Bron: https://.waternet.nl/zakelijk/waterschapsbelasting-voor-bedrijven/kosten-waterschapsbelasting-voor-bedrijven/tabel-afvalwatercoefficient/

Vaak te hoge zuiveringsheffing voor zorginstellingen

Geregeld komt het voor dat gemeenten, zorginstellingen in een verkeerde bedrijfscategorie indelen.

Ook in het geval van een recent gedane uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2018:5277, bleek de gemeente een zorginstelling in een onjuiste afvalwaterklasse ingedeeld te hebben. Belanghebbende ontving in eerste instantie voor de jaren 2013 t/m 2016 aanslagen Zuiveringsheffing ingedeeld in afvalwaterklasse 8. Dit zou volgens belanghebbende onterecht zijn. Het hof Amsterdam-Leeuwarden heeft belanghebbende in deze in het gelijk gesteld, de bedrijfscategorie bejaardencentra (waterklasse 8) werd omgezet naar bedrijfscategorie verpleeghuizen (waterklasse 7). De instelling moest dus worden aangemerkt als een verpleeghuis. Het hof heeft hiervoor aansluiting gezocht bij het spraakgebruik en de geldende zorgzwaarteprofielen binnen de instelling. Voor de belastingjaren 2013 t/m 2016 werden de aanslagen zuiveringsheffing verminderd.

Indeling in een onjuiste klasse kan een zorginstelling al snel onterecht duizenden euro’s aan zuiveringsheffing kosten. Hebt u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ