WWS-punten 2024

Nicole MoorsNicole Moors23 maart 2023
Afbeelding voor WWS-punten 2024

De plannen van Hugo de Jonge met betrekking tot het woningwaarderingsstelsel hebben vergaande consequenties voor de beleggingsresultaten van vastgoedbeleggers. Het woningwaarderingsstelsel, afgekort WWS, wordt gehanteerd om te bepalen of een huurwoning in de vrije sector valt of niet. Mocht de Wet betaalbare huur intreden, dan wordt de WWS-puntengrens naar alle waarschijnlijkheid opgeschroefd naar 187 punten.

Wanneer valt een woning in de vrije sector?

Per 1 januari 2024 valt een woning in de vrijesector bij een maandelijkse huur vanaf € 879,66. Omgerekend komt dit bedrag uit op 148 WWS-punten. Wanneer een woning 148 WWS-punten of meer krijgt, valt deze woning in de vrije sector. WWS-punten worden berekend op basis van verschillende factoren, waaronder: de grootte van de woning, het energielabel, de afwerking van de woning en de WOZ-waarde.

Liberalisatiegrens wordt opgeschroefd

In de plannen van minister De Jonge wordt de liberalisatiegrens, oftewel de WWS-puntengrens, opgeschroefd naar 187 punten. Naast de beperking op de huurinkomsten voor de verhuurder, zijn er nog andere consequenties verbonden aan de plannen van De Jonge. Het vragen van een te hoge huur bij een te laag aantal WWS-punten kan resulteren in een boete voor de verhuurder. De boete bedraagt 20.000 euro en kan oplopen tot 90.000 euro wanneer de verhuurder herhaaldelijk de fout in gaat. Daarnaast wil de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat de WWS-punten dwingend worden bij het opstellen van nieuwe huurcontracten.

WWS-punten niet inzichtelijk

Tot nu toe was het aantal WWS-punten per woning niet zo dwingend. Dit verklaart waarom wij zien dat een groot aantal vastgoedbeleggers en woningcorporaties dit niet inzichtelijk heeft. Een van de gevolgen van de implementatie van de eerdergenoemde boeteregeling is dat deze verhuurders een groot risico lopen.

Herkent u zich hierin als vastgoedbelegger of woningcorporatie? Wij staan klaar om u geheel vrijblijvend te voorzien van een advies. Meer weten? Neem dan contact op met Nicole Moors, manager woningcorporaties en vastgoedbeleggers bij Previcus.

Bepaal nu je WWS-punten.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ