WOZ waardering sportaccommodatie: Wat gaat er mis

WOZ waardering sportaccommodatie: Wat gaat er misWOZ waardering sportaccommodatie: Wat gaat er mis13 februari 2018
Afbeelding voor WOZ waardering sportaccommodatie: Wat gaat er mis

Eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties laten jaarlijks grote besparingskansen schieten. Door geen aandacht te schenken aan de WOZ beschikking of deze met te weinig kennis te beoordelen wordt er door sportclubs nog te vaak te veel belasting betaald.

In de afgelopen jaren zijn veel clubs geprivatiseerd. Omdat voorheen de sportaccommodaties in beheer van de gemeente waren, was het belang van een correcte WOZ waarde niet heel groot. Nu kiezen steeds meer clubs ervoor om de sportaccommodaties volledig in eigen beheer te nemen of als gebruiker van de gemeente te huren. Hierdoor worden de clubs belastingplichtig en is een correcte WOZ waarde ineens van groot belang.

Hoeveel is uw sportaccommodatie waard?

Het vaststellen van een correcte WOZ waarde voor sportclubs wordt gedaan met behulp van de taxatiewijzer Sport. De taxatiewijzer Sport geeft per type object aan hoe deze gewaardeerd zou moeten worden. Daarbij wordt er ook altijd gekeken naar de leeftijd, staat en bouwwijze van de gebouwen, eigendomssituatie, objectafbakening, veldtype en de afmetingen van de velden. Simpel zou je denken, of toch niet?

Wat gaat er mis?

De complexiteit van sportaccommodaties maakt dat gemeenten nog altijd grove fouten maken bij het vaststellen van de WOZ waarden en de heffingsgrondslag. In samenwerking met o.a. de KNVB heeft Previcus de afgelopen jaren bij meer dan honderd sportverenigingen de WOZ waarde gecontroleerd. In meer dan 80 % van de gevallen bleek de WOZ waarde te hoog te zijn. Hieronder treft u een opsomming aan van de meest gemaakte fouten:

 • BTW: Sportaccommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en waarbij de sportclub de locatie gebruikt, dienen exclusief BTW gewaardeerd te worden. In veel gevallen worden deze nog altijd inclusief BTW gewaardeerd. Ook dienen de grasvelden te alle tijden exclusief BTW gewaardeerd te worden.
 • Kantine onderdeel van groter complex: In veel gevallen houdt de gemeente geen rekening met de correctie op grootte of wordt deze onjuist toegepast. Dit gaat met name fout wanneer de kantine of kleedkamers slechts een onderdeel zijn van een groter complex.
 • Kleedkamers en kantine zijn aan elkaar vast gebouwd. Een clubhuis dient als één geheel gewaardeerd te worden. Veel gemeenten waarderen nog altijd de kantine, kleedkamers etc. als losse onderdelen, waardoor de waarde onterecht hoger wordt vastgesteld.
 • Oudere opstallen: Na ca. 30 jaar bereikt een gebouw zijn restwaarde, tenzij er grondig gerenoveerd is. Gemeenten verlengen in de taxatie onterecht standaard de levensduur, terwijl er soms geen sprake is geweest van een grote renovatie. Daarnaast zien we dat gemeenten vaak uitgaan van een te hoge restwaarde.
 • Grondprijs: De grond onder zowel de velden als het clubhuis wordt vaak te hoog gewaardeerd. Een gemeente dient rekening te houden met de beperkte bestemming van een sportvereniging. Dit geldt overigens ook voor de grond rondom de velden.
 • Gezamenlijk gebruik: In veel gevallen wordt er geen rekening gehouden met het gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de parkeerplaats, velden en/of het clubgebouw. Het kan voorkomen dat meerdere verenigingen gebruikmaken van dezelfde locatie. Het gebruik mag dan ook niet volledig aan één gebruiker toebedeeld worden.
 • Terugloop in ledenaantal: Veel sportclubs hebben te kampen met een terugloop in het ledenaantal. Ook dit dient tot uiting te komen in de WOZ waardering, omdat het object in dezen niet optimaal gebruikt wordt. Oorspronkelijk is de accommodatie opgericht voor meer leden dan daadwerkelijk lid zijn.

Besparingskansen

Indien er bij uw sportvereniging één of meer van de bovenstaande punten van toepassing is, kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ waarde leidt automatisch tot te hoge aanslagen voor de onroerende zaakbelasting. Daarnaast betaalt u ook te veel belasting aan het waterschap.

Bent u eigenaar, zit u in het bestuur of bent u lid van een voetbalclub, hockeyclub of een andere buitensportvereniging, dan controleren wij graag voor u de WOZ waarde en maken indien nodig maken we bezwaar.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

 • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
 • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
 • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
 • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ