WOZ waarden tankstations sluiten nauwelijks aan bij actuele marktsituatie

WOZ waarden tankstations sluiten nauwelijks aan bij actuele marktsituatieWOZ waarden tankstations sluiten nauwelijks aan bij actuele marktsituatie27 november 2017
Afbeelding voor WOZ waarden tankstations sluiten nauwelijks aan bij actuele marktsituatie

Previcus Vastgoed, marktleider op het gebied van juridische dienstverlening bij WOZ bezwaren, stelt dat gemeenten bij de waardering van pompstations onvoldoende rekening houden met actuele marktontwikkelingen en waarde drukkende effecten.

Michel Uijen, directeur van Previcus Vastgoed: ‘Wij constateren dat gemeenten bij de waardebepaling van tankstations te oppervlakkig blijven in hun taxatie. Waardebepalingen komen nu veelal voort uit doorzetgegevens van voorgaande jaren en dat geeft een sterk vertekend beeld.’ Volgens Uijen is het van belang de veranderende marktsituatie en specifieke objectkenmerken van het betreffende tankstation te betrekken bij de taxatie. De waarde moet daarnaast altijd aansluiten bij de exploitatiemogelijkheden.

Marktontwikkelingen en waarde drukkende effecten

Als voorbeeld noemt Uijen de pompstations die dicht bij de grensstreek liggen. ‘De WOZ waarden van deze stations worden dikwijls in lijn gelegd met de waarden van stations in het binnenland. Dit is onacceptabel gezien pompstations aan de grensstreek gemiddeld 37% minder omzet genereren. Er wordt volgens Uijen geen rekening gehouden met concurrenten uit het buitenland, welke veel lagere benzineprijzen kunnen hanteren.

Onbemande tankstations zouden lager moeten worden gewaardeerd dan bemande. De aanwezigheid van een shop bij een tankstation is eveneens van invloed op de WOZ-waarde. Een ander punt waar het vaak misgaat bij het bepalen van de WOZ-waarde is de gehanteerde oppervlakte: die is vaak niet juist.Tot slot spelen achterstallig onderhoud, bouwkundige gebreken en bodemverontreiniging op en rondom het terrein een rol bij de uiteindelijke WOZ waarde.

Vrijstellingen dikwijls over het hoofd gezien

Ook tankstations komen in aanmerking voor verschillende vrijstellingen. Neem bijvoorbeeld de werktuigenvrijstelling. De Wet WOZ zegt dat bepaalde werktuigen geen onderdeel van het gebouw zijn en daarom ook niet in aanmerking komen voor de afschrijvingsbeperking die van toepassing is op het vastgoed. Deze werktuigen dienen vrijgesteld te worden en mogen niet meegenomen worden in de heffingsgrondslag’, aldus Uijen. ‘Toch constateren wij regelmatig dat werktuigen ten onrechte zijn meegenomen in de waardebepaling waardoor het bedrag aan verschuldigde belasting fors stijgt.’

Scheve verhoudingen in belastingtarieven

De WOZ waarde wordt als grondslag voor steeds meer belastingen gebruikt. ‘Momenteeel constateren wij grote verschillen in de hoogte van OZB-tarieven. Voor bedrijven kan het tarief wel vier keer hoger zijn dan voor woningen. De WOZ waarde wordt daarnaast ook gebruikt voor de inkomstenbelasting en waterschapheffing. Een te hoge WOZ waarde zorgt daarom voor een veel hogere belastingdruk’, aldus Uijen die nogmaals het belang van een correcte waarde aanstipt.

Gratis bezwaar tegen de WOZ waarde

‘Een reële taxatie kan een ondernemer al gauw honderden euro’s besparen’, zegt Uijen. ‘Wij raden daarom alle eigenaren van pompstations aan de WOZ waarde door ons te laten controleren.’ Previcus neemt de hele bezwaarprocedure voor u uit handen. Bij afwijzing van het bezwaarschrift is dat het risico voor Previcus. ‘In ieder geval brengen wij de klant geen kosten in rekening’, aldus Uijen.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ