WOZ waarde wordt met 88% verlaagd

Dennis van der LochtDennis van der Locht04 november 2021
Afbeelding voor WOZ waarde wordt met 88% verlaagd

Begin 2021 kregen wij de vraag van belastingplichtige om bezwaar namens hem in te dienen tegen de hoogte van de WOZ waarde. Zijn bedrijfsvastgoed kreeg een WOZ waarde van €1.285.000,-. Een dubbele waarde ten opzichte van het jaar daarvoor.

Taxatieverslag onderbouwt WOZ waarde

Wanneer wij een bezwaar indienen vragen wij bij de gemeente een taxatieverslag op. Hierin onderbouwt zij hoe de WOZ waarde van het desbetreffende object is vastgesteld. Referentieobjecten worden benoemd, maar ook objecteigenschappen zoals de oppervlakte. Het onderhavig perceel was op 16 januari 2019 volgens het taxatierapport €598.950,- waard. Dit betekent een verdubbeling van de waarde in een jaar tijd.

Oppervlakte van belang bij vaststellen WOZ waarde

Naast deze verdubbeling is er nog een grote verandering geweest. Belanghebbende heeft namelijk een groot stuk grond van het onderhavige object verkocht. Gebleken is dat in de beschikte waarde onvoldoende rekening is gehouden met de verkoop van een groot deel van het perceel. Van de 8403 m2 is maar liefst 7455 m2 verkocht. Dit zou van groot effect moeten zijn op de vastgestelde WOZ waarde.

Uitspraak bezwaar gegrond

Het object is voor het huidige belastingjaar na bezwaar verlaagd van een respectievelijk € 1.285.000,00 naar € 151.000,00. Dit is een verlaging van maar liefst 88%. Naast de onroerendezaakbelasting heeft dit effect op meer belastingen. Meer hierover leest u in onze blog.

Verlaging WOZ waarde leidt tot ambtshalve procedure

De verlaging van de WOZ waarde ligt boven de drempel van 20%. Bij een verlaging van meer dan 20% is het mogelijk om een ambtshalve procedure te starten. Op dit moment loopt de ambtshalve procedure voor de WOZ-waarden met betrekking tot de belastingjaren 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016. Indien deze ook verlaagd worden, kan belanghebbende van maar liefst vijf jaar een belastingteruggave verwachten.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-dienstverlening
  • Gespecialiseerd in WOZ, WWS en Wet betaalbare huur
  • Boutique kantoor
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ