WOZ waarde hotels massaal te hoog vastgesteld

WOZ waarde hotels massaal te hoog vastgesteldWOZ waarde hotels massaal te hoog vastgesteld22 maart 2022
Afbeelding voor WOZ waarde hotels massaal te hoog vastgesteld

Heeft u als hoteleigenaar uw WOZ waarde ontvangen? In het begin van het jaar ontvangt iedere vastgoedeigenaar de WOZ beschikking. Op dat moment wordt bepaald hoeveel u het komende jaar aan belasting gaat betalen. Een correcte WOZ-waarde is derhalve van cruciaal belang. Deze bepaalt immers de inkomstenbelasting, vermogensbelasting, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, vennootschapsbelasting en afschrijving van de panden.

Iedere branche kent haar eigen besparingskansen. Wij zien dat de gemeente structureel fouten maakt bij het vaststellen van de WOZ waarde van hotels.

De vijf belangrijkste bezwaarargumenten voor hotels:

  1. De coronacrisis heeft invloed op de WOZ waarde, hier wordt vaak geen of niet genoeg rekening mee gehouden
  2. De huurwaardekapitalisatiefactormethode wordt verkeerd toegepast, er wordt geen rekening gehouden met een lagere bezetting
  3. De woondelenvrijstelling wordt verkeerd toegepast
  4. Er is sprake van een foutieve objectafbakening;  het aantal toegekende m2 is onjuist of er worden te veel parkeerplaatsen meegenomen.
  5. De dienstverlening is op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. U heeft niks te verliezen.

We lichten u enkele argumenten nader toe:

De invloed van corona op de WOZ waarde voor hotels 

Als gevolg van de coronacrisis heeft u wellicht uw restaurant en/of bar in het hotel moeten sluiten en was er een lagere bezettingsgraad. Wellicht waren omliggende winkels gesloten waardoor er minder in de omgeving te doen was en men hun uitstapje uitstelde. Al deze gevolgen zouden van invloed moeten zijn op de WOZ waarde. Maar houdt de gemeente hier wel genoeg rekening mee?

Huurwaardekapitalisatiefactormethode voor vaststellen WOZ waarde

De gemeente hanteert bij hotels vaak een huurwaardekapitalisatiefactormethode. Wat van belang is zijn de exploitatielasten zoals de omzet uit de kamerprijs, restaurant, vergaderruimtes en parkeren. Bij een lagere bezetting heeft u een lagere omzet uit kamerverhuur en is het hotel minder waard. De bezetting hangt af van onder andere de ligging van het hotel en de afname in toerisme in het afgelopen jaar.

De waarde wordt bepaald door de huurwaarde uit de exploitatie te halen en die te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor hangt af van het aantal kamers, aantal sterren en ligging. Hier houdt de gemeente niet in alle gevallen rekening mee.

Woondelenvrijstelling voor hotels 

Er kan sprake zijn van woondelen als er een dienstwoning in het hotel aanwezig is. Deze dienstwoning mag niet meegenomen worden in de grondslag voor de gebruiker. Toch worden er hierbij fouten gemaakt door de gemeente waardoor u te veel aan belasting betaalt.

Zowel huurder als eigenaar mag bezwaar maken 

Bent u huurder of eigenaar? In beide gevallen is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. De WOZ waarde heeft namelijk invloed op de gekoppelde belastingen en de hoogte van de huurpijs die een verhuurder mag vragen.

Geen besparing, geen kosten

Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening aan op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. Als wij voor u een besparing realiseren, dan vragen wij u om een percentage van de besparing. Indien dat niet lukt, is dat ons risico. Let op, u heeft tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet om bezwaar aan te tekenen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Een kort gesprek van slechts 10 minuten kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ-waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review’.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-dienstverlening
  • Gespecialiseerd in WOZ, WWS en Wet betaalbare huur
  • Boutique kantoor
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ