WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis11 januari 2024
Afbeelding voor WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Om de waarde van een gebouw te bepalen, moet eerst duidelijk zijn welke panden bij de taxatie moeten worden meegenomen. Dit noemen we “afbakenen”. De Wet WOZ geeft een aantal regels voor de objectafbakening. Deze regels bepalen bijvoorbeeld voor welke delen van een gebouw of bedrijfspand een aparte WOZ-waarde moet worden bepaald. Daarbij zijn de eigendoms- en gebruikersgrenzen het uitgangspunt. 

Bepaling van WOZ objectafbakening 

Voor het bepalen van de grenzen van een gebouw kijken we naar de eigenaar en de gebruiker. Vervolgens kijken we of het hele bedrijfspand of een onderdeel daarvan zelfstandig te gebruiken is. De grenzen van een pand worden zo ruim mogelijk vastgesteld en we houden rekening met gemeentegrenzen.  

1. Afbakening naar eigendom en gebruik 

Het deel dat van dezelfde eigenaar en gebruiker is vormt één WOZ-object. Dat kan bijvoorbeeld een winkelruimte zijn met extra opslagruimte die bij dezelfde winkel in gebruik is. Bij verschillende gebruikers, worden de objecten naar het gebruik afgebakend. Voor een bedrijfspand met 1 eigenaar en 5 huurders worden bijvoorbeeld vijf WOZ-waarden bepaald.  

2. Afbakening naar zelfstandigheid 

Bij afbakening van zelfstandigheid telt het mee of een pand zelfstandig te gebruiken is. Ieder deel van een gebouw met één eigenaar en één gebruiker dat afzonderlijk kan worden gebruikt, vormt een zelfstandig WOZ-object. Denk aan een gebouw waarbij per verdieping een ander bedrijf gehuisvest is. Als iedere verdieping afsluitbaar is en over een eigen sanitair en pantry beschikt, is er sprake van een apart WOZ-object.  

3. Grenzen zo ruim mogelijk 

Grenzen van een WOZ-object stellen we zo ruim mogelijk vastgesteld. Wanneer meerdere aangrenzende gebouwen van dezelfde eigenaar zijn, dan worden die samengevoegd tot één WOZ-object wanneer deze ook bij dezelfde partij in gebruik zijn. 

4. Rekening houden met gemeentegrenzen.  

We houden rekening met gemeentegrenzen. Als een gebouw op de grens van twee gemeenten staat, dan bestaat het gebouw uit twee WOZ-objecten met een eigen WOZ-waarde. 

Onjuiste toepassing objectafbakening en resultaat WOZ-bezwaar 

In deze casus heeft de gemeente voor een van Nederlands grootste afvalverwerkers geen rekening gehouden met de splitsing van een gebouw en niet de juiste objectafbakening toegepast. Hierdoor heeft de gemeente te veel grond toegekend aan de afvalverwerker, waardoor er onterecht een hogere WOZ-waarde is opgelegd. Op basis van een correcte objectafbakening wordt de WOZ-waarde in deze casus verlaagd van €7.799.000,- naar €1.509.000,- Dat is een verlaging van 81% en levert een netto besparing op van €15.560,- aan belasting waaronder rioolheffing en afvalstofheffing.  

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ