WOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klant

WOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klantWOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klant14 oktober 2020
Afbeelding voor WOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klant

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u over uw vastgoedportefeuille aanslagbiljetten. Hierop vindt u de WOZ waarde en de bijbehorende belastingen die u moet betalen over uw vastgoed. Belastingen die hieronder vallen zijn onder andere de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting, waterschapsbelasting en erf- en schenkbelasting. Stelt de gemeente de waarde te hoog vast, dan betaalt u jaarlijks onnodig te veel belasting. U kunt zelf bezwaar indienen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan een externe specialist. De procedure bij Previcus Vastgoed verloopt altijd via de volgende stappen.

1.Bezwaartermijn veiligstellen middels een beknopt bezwaarschrift
U machtigt ons om bezwaar in te dienen tegen de hoogte van de WOZ van uw vastgoed. Wij dienen binnen 6 weken dit bezwaar kenbaar te maken bij de gemeente om zo de bezwaartermijn veilig te stellen. Dit doen wij door het opstellen van een beknopt bezwaarschrift.

2. Opvragen taxatieverslag bij de gemeente
Wij vragen bij de gemeente het taxatieverslag op. In het taxatieverslag staat de onderbouwing van de, door de gemeente, vastgestelde WOZ waarde.

3. Aanvullen van het bezwaarschrift
Na ontvangst van het taxatieverslag wordt het aanvullend bezwaarschrift geschreven. In het aanvullend bezwaarschrift gaan wij dieper in op de materie. Afhankelijk van het type object en het type waardering van de gemeente worden een aantal onderdelen gecontroleerd door onze taxateur. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ligging van het object, de vastgestelde kapitalisatiefactor en kijken we of  de werktuigenvrijstelling en/of de levensduurverlening correct zijn toegepast. Alle argumenten worden kenbaar gemaakt bij de gemeente.

4. Plannen van een taxatie
Indien nodig plannen we een taxatie in. Tijdens deze taxatie komt een taxateur van ons het pand bekijken. Er wordt gekeken of er meer grieven zijn die een lagere WOZ waarde onderbouwen.

5. Opstellen van een taxatierapport en aanvullen bezwaar
Aan de hand van de taxatie wordt mogelijk een taxatierapport opgesteld. Het doel van dit rapport is om inzicht te verstrekken in de waarde van het object. De kwalificaties van het object komen aan bod. Hieronder valt onder andere de kwaliteit van het object, het onderhoud, de luxe en de ligging. De taxatiemethode wordt toegelicht en er worden nieuwe referentieobjecten benoemd. Aan de hand van deze informatie wordt het bezwaar aangevuld.

6. Hoorzitting bij de gemeente
Nadat alle argumenten zijn ingediend bij de gemeente, wordt er een afspraak ingepland voor het voeren van een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden nieuwe grieven mondeling toegelicht.

7. Uitspraak op bezwaar
De gemeente heeft tot en met 31 december de tijd om uitspraak te doen. Het besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. Het bezwaar kan gegrond of ongegrond verklaard worden. Bij een gegrond bezwaar wordt de waarde verlaagd, bij een ongegrond bezwaar blijft de waarde gelijk.

8. Uitspraak beoordelen
Binnen 6 weken na ontvangst van de uitspraak is het mogelijk om beroep in te dienen tegen de uitspraak van de gemeente. De taxateur beoordeelt de uitspraak en zal op basis van deze beoordeling een beslissing nemen of het indienen van een beroepsprocedure wel of niet zinvol is. Alles over de beroepsprocedure leest u hier: https://www.previcus.nl/nieuws/beroepsprocedure-uitspraak-op-het-bezwaar-ontvangen-en-nu/

Ambtshalve vermindering
Indien de waarde met meer dan 20% wordt verlaagd, dienen wij een ambtshalve vermindering voor u in. Hierbij verzoeken wij de gemeente om voor de afgelopen 5 jaar de WOZ waarde te controleren. Blijkt uit deze controle dat de waarde voorgaande jaren met meer dan 20% te hoog en met een minimum van € 5000,- te hoog is vastgesteld, krijgt u met terugwerkende kracht de te veel betaalde belasting terug.

Persoonlijk contact
Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Als zakelijke klant krijgt u altijd een vaste accountmanager. Onze accountmanagers hebben ieder hun eigen specialisme, zodat we voor iedere branche een specialist in huis hebben die perfect bij u past. De accountmanager zal u gedurende het proces op de hoogte houden van de genomen stappen en ervoor zorgen dat het dossier zo compleet mogelijk wordt aangevuld. Daarnaast kunt u altijd de procedure volgen in uw eigen online dossier.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ