Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis11 januari 2024
Afbeelding voor Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

De waarde van een gebouw op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van het volgende jaar. Die waarde noemen we de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw door de gemeente vastgesteld op de waardepeildatum. De OZB bestaat uit een vast percentage van de WOZ-waarde.  

Waardepeildatum WOZ

De WOZ-waarde van 2024 ligt op waardepeildatum 1 januari 2023. De waardepeildatum is landelijk en loopt altijd een jaar voor op het belastingjaar. Dit betekent dat gemeentes voor het bepalen van de WOZ-waarde kijken naar de toestand van het object op 1 januari van het belastingjaar, maar naar de waarde van een jaar eerder. 

Toestandpeildatum

Vaak zijn de waardepeildatum en toestandpeildatum gelijk. Alleen als er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen zijn geweest aan een pand (verbouwing, bestemmingswijziging of afbraak) dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat van het pand bij het begin van het volgende kalenderjaar vastgesteld (1 januari 2024). In dat geval spreken we van de toestandpeildatum in plaats van de waardepeildatum. 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ