Vrijstelling OZB crematoria, geldt ook voor dierencrematorium

Vrijstelling OZB crematoria, geldt ook voor dierencrematoriumVrijstelling OZB crematoria, geldt ook voor dierencrematorium17 februari 2022
Afbeelding voor Vrijstelling OZB crematoria, geldt ook voor dierencrematorium

Dierenuitvaartcentrum Venray ontving in het begin van het jaar het aanslagbiljet met hierop de OZB (onroerendezaakbelasting), dit terwijl een crematorium in de gemeentelijke verordening vrijgesteld is van belasting. Dient een dierencrematorium dan niet ook vrijgesteld te worden van OZB?

Crematorium vrijgesteld van OZB

Voor het belastingjaar 2020 ontving Dierenuitvaartcentrum Venray een aanslag met hierop +/- €2000,- aan OZB. Belastingplichtige was door Previcus Vastgoed er op attent gemaakt dat deze aanslag in strijd was met de gemeentelijke verordening, dit naar aanleiding van een gewonnen bezwaarprocedure voor een dierencrematorium elders in Nederland.

Argumenten gemeente om OZB op te leggen

De gemeente gaf aan dat een dierencrematorium iets heel anders is dan een crematorium voor mensen, dit aangezien bij een dierencrematorium geen begraafplaats of urnentuin aangelegd is. Daarnaast zou de ovenruimte van een dierencrematorium kleiner zijn waardoor cremeren niet als hoofdactiviteit gezien kan worden.

Hoorzitting met de gemeente 

Wanneer wij een bezwaar indienen voor een belanghebbende voeren wij altijd een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting gaan wij in gesprek met de gemeente om argumenten nader toe te lichten. Hierin brachten wij naar voren waarom wij van mening zijn dat een dierencrematorium vrijgesteld zou moeten zijn van OZB. Toch kregen wij na het toelichten van alle argumenten geen gelijk van de gemeente en werd het bezwaar ongegrond verklaard.

Beroep starten bij de rechtbank. 

Wanneer een bezwaar ongegrond verklaard wordt, is er de mogelijkheid om binnen 6 weken een beroepsprocedure te starten om een specifieke belastingrechter over de zaak te laten oordelen.

Na ontvangst van de uitspraak op bezwaar werd dan ook direct het beroep gestart. Zowel de gemeente als Previcus Vastgoed als vertegenwoordiger van belanghebbende, waren aanwezig om hun argumenten voor de rechter toe te lichten.

Van Dale zorgt voor vrijstelling OZB dierencrematorium

De rechtbank heeft aansluiting gezocht bij de betekenis van die term in het normale spraakgebruik en daarvoor mede gekeken naar de definitie in de actuele versie van De Dikke Van Dale. Daarin wordt ‘crematorium’ gedefinieerd als: ‘inrichting voor lijkverbranding’. Onder de term ‘lijk’ wordt verstaan: ‘dood lichaam, m.n. van een mens’. De rechtbank leidt hieruit af dat de term ‘lijk’ niet enkel van toepassing is op (een stoffelijk overschot van) een mens, maar dat daaronder ook een (stoffelijk overschot van een) dier kan worden begrepen. Gelet hierop valt ook een dierencrematorium eveneens onder de vrijstelling. De rechtbank is daarbij van oordeel dat de gehele onroerende zaak tot de ‘inrichting voor lijkverbranding’ kan worden gerekend.

Eigenaar of gebruiker dierencrematorium, controleer uw aanslag

Het beroep is gegrond verklaard, het bestreden besluit werd vernietigd en de aanslag werd herroepen. Het is dus van belang dat indien u eigenaar of gebruiker van een dierencrematorium bent, u goed controleert of u OZB opgelegd krijgt. Wanneer dit het geval is, is het van belang om altijd bezwaar te maken tegen deze aanslag, want wellicht is uw crematorium ook vrijgesteld. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan Previcus Vastgoed. Previcus Vastgoed neemt u het gehele proces uit handen. U betaalt ons alleen een besparingsfee als wij een besparing voor u realiseren.

Uitspraak RBLIM:2021:9836

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ