Te veel vrijheid voor gemeenten bij bepaling OZB tarief

Te veel vrijheid voor gemeenten bij bepaling OZB tariefTe veel vrijheid voor gemeenten bij bepaling OZB tarief16 februari 2018
Afbeelding voor Te veel vrijheid voor gemeenten bij bepaling OZB tarief

In 1994 is de Wet WOZ in het leven geroepen. Zowel gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de hoogte van de WOZ waarde als grondslag voor diverse belastingen. De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ waarde. De hoogte hiervan wordt mede bepaalt door de vastgestelde OZB tarieven. Doordat gemeenten keuzevrijheid hebben in de vaststelling van de OZB tarieven zijn de verschillen per gemeente enorm. En daar gaat het dan ook mis…

Woning tarief verschilt per gemeente enorm

Dalen de WOZ waarden in uw gemeente, dan verhoogt de gemeente meestal het OZB tarief om toch tot een sluitende begroting te komen. Een lagere WOZ waarde kan zo dus toch tot een hogere ozb-aanslag leiden. Voor gemeenten is de onroerendezaakbelating de grootste bron van ‘eigen’ inkomsten. In totaal wordt er jaarlijks ruim 3,5 miljard euro aan OZB geheven. Wettelijk gezien is er een plafond vastgesteld voor de hoogte van de opbrengsten van de OZB, de zogeheten macronorm. Het Rijk kijkt hierbij naar de totale landelijke OZB opbrengsten. Individuele gemeenten hebben echter geen limiet en hebben dan ook keuzevrijheid in de vaststelling van het OZB tarief. Dit zorgt voor grote verschillen tussen gemeenten. Zo hebben in 2019 de gemeente Texel en Amsterdam de laagste ozb tarieven van Nederland.

De top 5 gemeenten met de hoogste OZB tarieven 2019:

1: APPINGEDAM (0,2509%)

2: OLDAMBT (0,2429%)

3: PEKELA (0,2375%)

4: NIJMEGEN (0,235%)

5: VEENDAM (0,2278%)

Benieuwd naar het tarief dat uw gemeente hanteert? Bekijk onze unieke gemeentepagina.

Afschaffen OZB voor gebruikers niet-woningen

Niet alleen tussen gemeenten zijn de verschillen in OZB tarief enorm maar ook binnen gemeenten kunnen deze flink van elkaar verschillen. Zo zijn er drie groepen met elk haar eigen OZB tarief:

1: eigenaren van woningen

2: gebruikers van niet-woningen (gebruikers (huurders) van bijv. bedrijfspanden)

3: eigenaren van niet-woningen (eigenaren van bijv. bedrijfspanden)

Het vaststellen van deze tarieven wordt gedaan door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan hierbij zelf bepalen hoe de lasten worden verdeeld: komen deze voor rekening van de eigenaren van woningen of juist van de eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen.

Diverse gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen te laten vervallen. Dit resulteert in een lastverzwaring voor de eigenaar. Nijmegen is een van deze gemeenten die gebruikers geen aanslag meer oplegt.

Waarom betalen niet-woning eigenaren meer dan woning eigenaren?

De uitleg van veel gemeente omtrent het wegvallen van de gebruikers aanslag is om de leegstand van bedrijfspanden tegen te gaan. Maar waarom moet een eigenaar van een al wel verhuurd bedrijfspand boeten voor de hoge leegstand? Wij als specialist vinden dat de lasten niet alleen gedragen dienen te worden door de eigenaren van niet-woningen maar ook door de gebruiker die er mede voor zorgt dat het uitgavepatroon van de gemeente omhoog gaat. Daarnaast vinden wij het bijzonder dat de tarieven en daarmee de lasten elk jaar in veel gevallen worden verhoogd. En dan hebben we nog niet eens naar het verschil gekeken tussen eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen. Ook hier zie je buiten proportionele verschillen waarbij er 3 keer meer betaald wordt door een eigenaar van een bedrijfspand dan een eigenaar van een woning.

In het artikel: Is ‘gratis’ echt gratis? Alles over de proceskostenvergoeding WOZ, gaan wij dieper in op de buitensporige verhogingen van de OZB tarieven. 

Het is tijd dat de regering een standpunt inneemt omtrent de hoogte van de OZB tarieven en dat de lasten op een meer eerlijke manier verdeeld worden tussen zowel eigenaren van woningen als eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

Minder OZB betalen

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of bent u benieuwd of wij u kunnen bijstaan in een bezwaarprocedure? Neem contact op met een van onze specialisten. Voor een WOZ bezwaar kunt u zich direct aanmelden via onze website.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ