Vooroverleg WOZ waarde

Nicole MoorsNicole Moors23 december 2021
Afbeelding voor Vooroverleg WOZ waarde

Voor sommige organisaties is het van belang om in vooroverleg te gaan, om zo tijdig over de juiste WOZ waarden te beschikken. Maar wat houdt het vooroverleg in? En voor wie is dit van belang? Wij lichten dit graag nader toe. Het is namelijk mogelijk om zelf in vooroverleg te gaan maar u kunt dit ook uitbesteden aan een juridische derde partij. 

Wat is een vooroverleg?

Sommige vastgoedeigenaren worden aan het einde van het jaar door de gemeente uitgenodigd om de concept WOZ waarden voor het nieuwe belastingjaar te bespreken. Deze conceptwaarden gelden voor het daaropvolgend belastingjaar. Dit is het moment om in overleg te gaan met de gemeente. Nu wordt namelijk bepaald hoeveel belasting u volgend jaar gaat betalen. Immers, de WOZ waarde is de basis voor het vaststellen van de onroerende zaakbelastingen en de waterschapslasten.

Tijdens dit overleg wordt ernaar gestreefd om tot een juiste en marktconforme waardering te komen, die in het belang is van alle betrokken partijen. 

Hoe verloopt de procedure?

 1. Wij vragen aanvullende informatie op, waaronder plattegronden, huurcijfers en onderhoudsgegevens
 2. Wij vragen de taxatiekaart op bij de gemeente. Hierop laat zij zien waarop de WOZ waarde gebaseerd is.
 3. Wij lichten aan de gemeente onze grieven toe, die aangeven waarom wij van mening zijn dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld.
 4. De gemeente komt met tegenargumenten. 
 5. Er komt een definitieve WOZ waarde, hierna ontvangt u de aanslag. 
 6. De waarde staat vast, die u mee kunt nemen in uw boekhouding en eventuele belastingaangifte. U betaalt niet onnodig te veel belasting.

Voor wie is een vooroverleg van belang?

Voor zowel woningcorporaties als vastgoedbeleggers is het interessant om in vooroverleg te gaan. Daarnaast is een vooroverleg ook interessant wanneer u eigenaar of gebruiker (huurder) bent van een pand met een WOZ waarde hoger dan € 1.500.000 of meer dan 20 objecten.

Wat zijn de voordelen van een vooroverleg?

 • U houdt goed contact met de gemeente;
 • U beschikt snel over correcte WOZ waarde;
 • U betaalt niet te veel aan belasting, financieel voordeel;
 • De gemeente hoeft geen proceskostenvergoeding uit te keren aan Previcus Vastgoed;
 • In de meeste gevallen is er geen bezwaarprocedure nodig. 

Wat kan Previcus Vastgoed voor u betekenen?

Previcus Vastgoed is de specialist op het gebied van WOZ taxaties en de juridische afhandeling hiervan. Wij kunnen u het gehele proces uit handen nemen. Een controle van de WOZ waarden is van groot belang, omdat deze voor steeds meer belastingen als grondslag worden gebruikt. Een te hoge WOZ waarde betekent dat u onnodig te veel belasting betaalt.