Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis23 februari 2024
Afbeelding voor Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor de gemeente de vergoeding voor Previcus in 2024 direct op uw rekening moet overmaken. Deze vergoeding voor rechtshulp speelt een belangrijke rol in het aanbieden van WOZ-diensten. De wetswijziging heeft gevolgen voor de vergoeding die de overheid betaalt voor WOZ-bezwaren die na 1 januari 2024 met succes worden afgerond. Dus ook voor WOZ-bezwaren uit 2023 die pas in 2024 worden afgerond. Op basis van deze wetswijziging veranderen er ook een aantal dingen in de werkwijze van Previcus.

Wat betekent dit voor u?

 • Wordt uw bezwaar in 2024 afgerond en wordt daardoor de WOZ-waarde van uw object verlaagd? Dan ontvangt u van de gemeente de vergoeding voor rechtshulp én de besparing op de onroerende zaakbelasting (ozb) op uw rekening. Wanneer de vergoeding voor rechtshulp wordt uitbetaald is per gemeente verschillend. 
 • Wij sturen na de uitspraak op bezwaar een factuur met het bedrag  ter hoogte van de vergoeding dat in de uitspraak op bezwaar staat.
 • Door een WOZ-verlaging bespaart u ook op diverse andere belastingen waar de WOZ-waarde als grondslag voor wordt gebruikt. Die besparingen worden automatisch verwerkt. U ontvangt de besparing op uw rekening. U hoeft hiervoor niks te doen.

Veranderingen per 1 januari 2024

Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024.

 1. De vergoeding voor rechtshulp maakt de gemeente direct naar u over. Door de nieuwe wet moeten gemeenten de vergoeding voor Previcus direct op uw rekening overmaken.
 2. Previcus stuurt u een factuur nadat de vergoeding voor rechtshulp op uw rekening staat.
 3. Het bedrag dat wij in rekening brengen is gelijk aan de vergoeding die voor onze werkzaamheden is toegekend door de gemeente. De vergoeding staat vermeld in de uitspraak op bezwaar. 
 4. Het kan zijn dat de gemeente de vergoeding verrekent met nog door u te betalen belastingen. Hierdoor kan het bedrag dat u ontvangt van de gemeente lager zijn dan het bedrag op de factuur van Previcus.
 5. De vergoeding voor rechtshulp staat los van de belasting die u bespaart door een WOZ-waardeverlaging.

Waarom brengt Previcus vanaf 2024 een bedrag in rekening?

Als u WOZ-bezwaar maakt via Previcus, dan is de vergoeding van de gemeente voor ons bedoeld. Wij bieden u namelijk WOZ rechtshulp. De gemeente betaalt daarvoor een vergoeding aan u. Daarom sturen wij u na de uitspraak op bezwaar een factuur.

Oude situatie t/m 2023

Tot en met 2023 betaalde uw gemeente de vergoeding voor WOZ-hulp direct aan de persoon of het bedrijf die de rechtshulp verleende. Maakte u WOZ-bezwaar via Previcus? Dan ontvingen wij de vergoeding direct van de gemeente.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

 • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
 • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
 • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
 • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ