Door VNG opgestelde taxatiewijzer Ziekenhuizen rammelt aan alle kanten

Door VNG opgestelde taxatiewijzer Ziekenhuizen rammelt aan alle kanten04 maart 2016

Ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, maatschappelijke opvangcentra en geestelijke gezondheidszorg, allemaal krijgen ze de WOZ-beschikking 2016. In de door het VNG opgestelde taxatiewijzer ‘ziekenhuizen’ staan echter veel onjuistheden waardoor de WOZ-waarde al gauw 15% – 25% te hoog is vastgesteld. 

Zowel de Hoge Raad als het gerechtshof Amsterdam hebben zich gebogen over de taxatiewijzer. Hieruit is gebleken dat deze niet of nauwelijks rekening houdt met de werktuigenvrijstelling. Bepaalde installaties, die hoofdzakelijk dienstbaar zijn aan medische processen, moeten worden uitgezonderd van de WOZ-waarde. Daarnaast wordt er in de taxatiewijzer uitgegaan van een te hoge gemiddelde vervangingswaarde van de gebouwen en installaties die niet zijn vrijgesteld. Tot slot gaat de taxatiewijzer uit van een te lange levensduur en een te hoge restwaarde.

Niet alleen hebben de gemeenten in het verleden de WOZ-waarden bij zorginstellingen te hoog vastgesteld. Ook voor belastingjaar 2016 zijn de WOZ-waarden wederom te hoog. Dit komt door de incorrecte kengetallen waar gemeenten vanuit zijn gegaan in de gepubliceerde taxatiewijzer voor 2016.

Bovenstaande ontwikkeling zorgt er voor dat het wederom voor 2016 geen overbodige luxe is om uw WOZ-waarde te laten controleren. Wij van Previcus Vastgoed zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en voeren namens verschillende partijen al vele jaren met succes bezwaar- en beroepsprocedures. Op deze manier hebben wij voor onze klanten al veel tijd en geld kunnen besparen. Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening in zijn geheel aan op basis van `geen besparing, geen kosten`. Als wij voor u een besparing opleveren, dan vragen wij enkel een bescheiden percentage van de besparing. Indien dat niet lukt, is dat ons risico. Daarnaast bieden wij deze dienstverlening ook aan op basis van een uurtarief of projectprijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialist zorg- en medisch vastgoed via telefoonnummer 0485-574444. U kunt dan vragen naar Debbie van der Burgt. Mailen kan ook, naar d.vanderburgt@previcus.nl.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-dienstverlening
  • Gespecialiseerd in WOZ, WWS en Wet betaalbare huur
  • Boutique kantoor
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ