Blog

Blog

Hoge Raad: gemeente heft 75% te veel belasting op vakantieparken

Forse tegenvaller voor gemeenten bij heffing onroerende zaakbelasting. Gemeenten heffen al jaren landelijk circa 75% te veel belasting over recreatie

Blog

Door VNG opgestelde taxatiewijzer Ziekenhuizen rammelt aan alle kanten

Ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, maatschappelijke opvangcentra en geestelijke gezondheidszorg, allemaal krijg

Blog

WOZ-cursus Previcus geaccrediteerd door NVM voor 6 PE uren

24 februari 2016 Previcus Vastgoed maakt al sinds 2003 met succes bezwaar tegen WOZ-waarden van objecten door heel Nederland. Een groot deel van d

Blog

OZB-aanslag voor recreatie- ondernemers 70% te hoog

De aanslag OZB voor recreatieondernemers blijkt maar liefst 70% te hoog. De afgelopen twee jaar heeft Previcus B.V. voor een groot aantal recreatieon

Blog

Ernstige bodemverontreiniging door asbest drukt WOZ-waarde fors

Uit een nog vertrouwelijk rapport van de provincies Gelderland en Overijssel blijkt dat op 200.000 locaties de bodem rond agrarische bedrijven en fab

Blog

Forse stijging belastingen voor Veghelse sportclubs

Een onaangename verrassing voor Veghelse sportclubs toen zij onlangs de aanslag OZB ontvingen. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten zij nu oo

Blog

Clubs op kosten gejaagd door veel hogere OZB voor kunstgras

De twee grootste clubs van de gemeente Druten waren onaangenaam verrast toen zij afgelopen maand hun OZB aanslag openmaakten. Doordat zij eigenaar zi

Blog

Commercieel vastgoed spekt kas van gemeenten

Commercieel vastgoed blijkt nog altijd één van de belangrijkste bronnen van inkomst voor gemeenten. Dat is af te leiden uit onderzoek van het Centrum

Blog

Simpelere huurwoningen, hogere huurprijzen

Woningcorporaties zullen de komende 5 jaren minder huurwoningen opleveren. Deze nieuwe huizen zullen daarnaast goedkoper, kleiner en minder goed afge