Blog

Blog
Cover voor Beleggers maken bezwaar tegen hoogte WOZ waarde

Beleggers maken bezwaar tegen hoogte WOZ waarde

In de eerste weken van het jaar ontvangen alle vastgoedbezitters of vastgoedbeheerders een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staan alle

Blog
Cover voor Hoge Raad: Rekenmethode WOZ waarde incourant vastgoed niet juist

Hoge Raad: Rekenmethode WOZ waarde incourant vastgoed niet juist

Een aantal jaar geleden realiseerde Previcus Vastgoed een belangrijke uitspraak rondom de restwaarde en levensduur van incourante objecten. Eigenaren

Blog
Cover voor Machtiging, wat houdt dit in?

Machtiging, wat houdt dit in?

U wilt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Onze eerste stap is het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Om dit be

Blog
Cover voor Leegstand in binnenstad

Leegstand in binnenstad

In verschillende steden wordt er steeds meer nieuwbouw ingezet aan de rand van een centrum om het centrum aantrekkelijker te maken. Dit zou meer cons

Blog
Cover voor Beroepsprocedure: uitspraak op het bezwaar ontvangen. En nu?

Beroepsprocedure: uitspraak op het bezwaar ontvangen. En nu?

Heeft u aan het begin van het jaar zelf bezwaar gemaakt tegen uw WOZ-beschikking en kunt u zich niet vinden in de uitspraak op het bezwaar van de gem

Blog

Reactie Previcus op recentelijke berichtgeving ’Pas op voor gratis bezwaar tegen WOZ-beslissing’

Beste lezer, De afgelopen dagen zijn er diverse mediaberichten verschenen over misstanden die plaatsvinden bij malafide WOZ-Bureaus. We kunnen ons

Blog
Cover voor Zorgenkindje: Zuiveringsheffing

Zorgenkindje: Zuiveringsheffing

Als u (afval)water afvoert op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater loost, dient u zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing te bet

Blog
Cover voor Attractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB op

Attractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB op

Zeer recent heeft Previcus Vastgoed, voor een attractiepark in het midden van Nederland tienduizenden euro’s kunnen besparen door aan te tonen dat de

Blog
Cover voor Hoge Raad oordeelt: OZB-onderscheid woning/niet-woning wordt nog verder aangescherpt

Hoge Raad oordeelt: OZB-onderscheid woning/niet-woning wordt nog verder aangescherpt

Op 16 september 2016 bepaalde de Hoge Raad (HR) al dat vakantiewoningen voor de OZB moeten worden gekwalificeerd als woning. Wat inhoudt dat er over