Blog

Blog
Cover voor Incorrect gebruik taxatiewijzer

Incorrect gebruik taxatiewijzer

Bij het bepalen van de WOZ waarde van een niet-woning gebruikt de gemeente de taxatiewijzer. De taxatiewijzer is een beschrijving van de wijze van ta

Blog
Cover voor Verdubbeling verwacht van aantal bezwaren op WOZ-beschikking

Verdubbeling verwacht van aantal bezwaren op WOZ-beschikking

Ondernemers stuk kritischer op uitgaven door coronacrisis Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In de

Blog
Cover voor Gemeentes laten kans liggen om gevolgen coronacrisis mee te nemen in bepaling WOZ-waarde

Gemeentes laten kans liggen om gevolgen coronacrisis mee te nemen in bepaling WOZ-waarde

Gepubliceerd op 4 maart 2021. Eigenaren en gebruikers van winkels en horecapanden in de gemeente Heusden die vanwege de coronamaatregelen moesten

Blog
Cover voor Crematoria veelal vrijgesteld voor ozb en andere reden WOZ bezwaar

Crematoria veelal vrijgesteld voor ozb en andere reden WOZ bezwaar

WOZ waardebepaling door gemeenten, waar gaat het mis? Aan het begin van het jaar ontvangt u als ondernemer in de uitvaartbranche een beschikking m

Blog
Cover voor WOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klant

WOZ-bezwaarprocedure voor de zakelijke klant

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u over uw vastgoedportefeuille aanslagbiljetten. Hierop vindt u de WOZ waarde en de bijbehorende be

Blog
Cover voor Gerechtshof: vrij-op-naam prijs nieuwbouwwoning leidend voor de WOZ waarde

Gerechtshof: vrij-op-naam prijs nieuwbouwwoning leidend voor de WOZ waarde

Gerechtshof Den Haag heeft recent geoordeeld over de waardebepaling van een nieuwbouwwoning. De vrij-op-naam prijs is samen met de kosten van het mee

Blog, Woningcorporatie
Cover voor Vijf miljoen extra kosten woningcorporaties door verhoogde OZB

Vijf miljoen extra kosten woningcorporaties door verhoogde OZB

De gemiddelde WOZ waarde van woningen per 1 januari 2020 is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Gemiddeld is de WOZ waarde per woning maar liefst 8

Blog
Cover voor WOZ taxaties bij splitsing woning in Amsterdam

WOZ taxaties bij splitsing woning in Amsterdam

Heeft u een woning die u graag zou willen splitsen in meerdere woningen? Dan heeft u in de gemeente Amsterdam te maken met de splitsing van erfpachtr

Blog
Cover voor Gemeente hanteert onjuiste objectafbakening

Gemeente hanteert onjuiste objectafbakening

In de eerste weken van het nieuwe jaar ontvangt iedereen de WOZ-beschikking. Deze beschikking bepaalt hoeveel belasting u gaat betalen voor het betre