OZB bedrijfspand verlagen

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis14 december 2023
Afbeelding voor OZB bedrijfspand verlagen

Wilt u de OZB van uw bedrijfspand verlagen? Previcus dient een bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ-waarde voor uw bedrijfspand in wanneer we een verlaging van de WOZ-waarde realistisch vinden.

Het belastingbedrag dat u dient te betalen hangt af van twee factoren. De eerste factor is de WOZ waarde en de tweede factor het tarief. Het belastingtarief is een percentage dat de gemeente elk jaar opnieuw vast stelt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende typen belastingen. Wanneer het object een woonhuis betreft, betaalt u alleen de eigenarenbelasting (OZBE). Betreft het object een niet-woning, bijvoorbeeld een winkelpand, kinderdagverblijf, zorginstelling, recreatieobject of industrieel vastgoed, dan betaalt u afhankelijk van het gebruik een eigenarenbelasting niet-woning tarief en/of de gebruikersbelasting niet-woning tarief. In bijna alle gemeenten liggen de vastgestelde tarieven voor niet-woningen hoger dan het tarief voor woningen.

De heffingsgrondslag OZB van bedrijfspanden

De heffingsgrondslag van de OZB bedrijfspand betreft de WOZ waarde en deze wordt vermenigvuldigt met het belastingtarief om tot de te betalen gemeentelijke belasting te komen. Door een WOZ bezwaar in te dienen kan een verlaging van deze waarde u een besparing van onder andere de gemeentelijke belasting opleveren.

Wanneer betaalt u OZB eigenaar?

Als eigenaar van een vastgoedobject, zowel particulier als bedrijf, wordt u aangeslagen voor onroerendezaakbelasting eigenaar. Alle vastgoedeigenaren ontvangen dan ook elk jaar in de eerste maanden van het jaar een beschikking met daarop het te betalen bedrag.

Wanneer betaalt u OZB gebruiker?

U bent niet de eigenaar van het vastgoedobject, maar u huurt het object van de verhuurder dan betaalt u OZB gebruiker. Dit geldt niet voor huurders van woningen, alleen voor huurders van bedrijfsobjecten.

Wanneer betaalt u zowel OZB eigenaar als OZB gebruiker?

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van het object. Dan dient u zowel de gebruikersbelasting als de eigenarenbelasting te betalen. Ook als bijvoorbeeld in uw beleggingsportefeuille een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig is, dan betaalt u beiden. Dit is omdat het voor de gemeente niet duidelijk is welk aandeel elke gebruiker heeft in het object, waardoor de eigenaar zelf de gebruikersbelasting moet doorberekenen aan de verschillende gebruikers.

Uitzondering van OZB gebruiker

Er is echter een uitzonderingsregel voor de OZB gebruiker welke na een uitspraak van de Hoge Raad tot stand is gekomen. Als in het object woondelen aanwezig zijn dan dienen deze buiten de heffingsgrondslag van de OZB gebruiker gehouden te worden. Dit is de woondelenvrijstelling en is voornamelijk van belang bij een verzorgingshuis, verpleeghuis, gezinsvervangend tehuis, bungalowpark en vakantiepark. Voor woningen geldt een vrijstelling van gebruikersbelasting en dus dienen delen van objecten die tot wonen dienen niet meegenomen te worden bij het vaststellen van het te betalen belastingbedrag voor de gebruiker. Als de woondelen zelfs meer dan 70% van de waarde bedragen dan vervalt de OZB gebruikers belasting en dient het tarief voor de OZB eigenaar aangepast te worden van het niet-woningtarief naar het woningtarief.

Voor wie?

Sinds 2003 helpen wij al woningcorporaties, zorginstellingen, recreatieparken, winkel- en bedrijfspanden, kinderopvangcentra, beleggers en industriële vastgoed objecten bij het vaststellen van een correcte WOZ waarde. Wordt de WOZ waarde door ons verlaagt dan betaalt u dus ook minder OZB. Daarnaast bekijken wij voor u ook of het tarief dat de gemeente oplegt voor uw object wel correct is.

Kosten WOZ procedure

U betaalt alleen een fee bij een besparing van €500,- of hoger op de OZB. Op de andere belastingen waarop bespaard wordt is de besparing volledig voor u. Bij een niet gegrond bezwaar betaalt u helemaal niets. 

WOZ specialist Previcus Vastgoed

  • Gespecialiseerd in WOZ sinds 2003
  • Ruime besparingen op WOZ gerelateerde belastingen
  • Geen besparing op de OZB? Geen kosten!
  • Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ