Nieuwbouwprojecten voor verhuur, voorkom grote problemen!

Nicole MoorsNicole Moors22 september 2021
Afbeelding voor Nieuwbouwprojecten voor verhuur, voorkom grote problemen!

Wanneer u een nieuwbouwproject bouwt, is het van belang om tijdig een WOZ beschikking aan te vragen. Doet u dit niet, dan kan de rekening hiervan voor u zijn.

Verhuurprijs nieuwbouwwoning 

De hoogte van de huur die u voor een woning kan vragen wordt in eerste instantie bepaald door de punten die bepaald worden in de Woning Waardering Stelsel. Hier wordt bepaald of u de woning kan verhuren in de vrije of sociale sector of dat de woning onder de huursubsidiegrens valt. Bij het bepalen van de huurwaarde wordt er naar verschillende elementen gekeken. De WOZ waarde is hierbij van groot belang. Deze speelt voor 25% mee in de bepaling. Een lagere WOZ waarde kan voor u betekenen dat u niet de gewenste huurprijs kan vragen of in de sociale sector valt terwijl de woning hier niet voor bestemd is.

Casus uit de praktijk

De volgende casus uit de praktijk gaat over een bedrijfspand dat omgebouwd is naar woningen voor de verhuur. Het maakt verder voor het risico dat u loopt niet uit of het om nieuwbouw of om verbouw gaat, zoals in onderstaande voorbeeld.

Een appartementencomplex met in totaal 6 woningen is door de gemeente getaxeerd op € 575.000,-. Ieder appartement zou bij verkoop ongeveer € 220.000,- opbrengen. Maar door deze getaxeerde WOZ-waarde van € 575.000,- moest de eigenaar, bij het berekenen van de hoogte van de huur uitgaan van € 95.000,-. (€575.000,-/ 6) Hierdoor haalde de eigenaar de drempel van de sociale huurgrens niet en moest hij zijn appartementen verhuren voor € 624,96.

Ondanks het bezwaar bij de huurcommissie en de kantonrechter bleef de waarde vastgesteld staan op € 575.000,00. De huurcommissie en de kantonrechter zijn van mening dat de belanghebbende zich beter had moeten laten adviseren.

Bent u bezig met de bouw of aankoop van woningen bestemd voor de verhuur?

Bent u van plan om een nieuwbouwcomplex te kopen of te bouwen en deze woningen te gaan verhuren? Zorg er dan tijdig voor dat u beschikt over een juiste WOZ beschikking. De wetgeving wijzigt voortdurend en is gecompliceerd. Uit onwetendheid worden fouten gemaakt en zijn de gevolgen voor verhuurder.

De verhuurder uit dit verhaal had een marktconforme huurprijs vastgesteld, het was een geheel gerenoveerd appartement. Maar door nalatigheid en gebrek aan specialisme kreeg de huurder dit appartement voor de prijs van een sociale huurwoning.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-dienstverlening
  • Gespecialiseerd in WOZ, WWS en Wet betaalbare huur
  • Boutique kantoor
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ