Risico bij nieuwbouw zonder WOZ waarden

Mijke PetersMijke Peters10 mei 2023
Afbeelding voor Risico bij nieuwbouw zonder WOZ waarden

Wanneer een nieuwbouwproject wordt opgeleverd, zijn er meestal nog geen WOZ waarden bekend voor de gerealiseerde woningen. Dit brengt verschillende risico’s met zich mee, welke in deze blog zullen worden toegelicht.

WOZ waarden van belang bij het vaststellen van de huurprijs

WOZ waarden worden in de praktijk voor meerdere doeleinden toegepast. Denk hierbij aan het vaststellen van de hoogte van diverse belastingen en heffingen; voor het bepalen van de hoogte van de huur bij huurwoningen en het berekenen van financiële prognoses. Met name bij het vaststellen van de huur en het berekenen van financiële prognoses ontstaan er risico’s op het moment dat er nog geen WOZ waarden bekend zijn.

WOZ waarden van invloed op het aantal WWS-punten

Bij het ontbreken van WOZ waarden, komt het in de praktijk vaak voor dat deze wordt geschat. Het foutief inschatten van de WOZ waarden kan leiden tot onjuiste huurwaarden. De WOZ waarde is namelijk een belangrijk onderdeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS), waaruit de hoogte van de huur voortvloeit. In de meeste gevallen geldt: hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger het aantal WWS-punten, hoe hoger de huur. Door de WOZ-cap geldt dit echter niet altijd.

Consequenties onjuiste huurwaarde

Wanneer de huurwaarde te hoog is vastgesteld, kan het voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen huurder en verhuurder, waarbij betrokkenheid van de Huurcommissie en de rechtbank niet is uitgesloten. Daarnaast bestaat er een kans dat er financiële consequenties volgen, zoals het moeten terugstorten van de teveel betaalde huur aan de huurder, of het naar beneden moeten bijstellen van de huurprijs.

Een belangrijk aspect van het vaststellen van de huurwaarde, is of deze wel of niet boven de huurliberalisatiegrens valt. Bij een verkeerd vastgestelde WOZ waarde, is de kans aanwezig dat een woning die in de vrije sector valt, eigenlijk in de sociale sector zou moeten vallen. In de nieuwe plannen van minister Hugo de Jonge wordt dit gekoppeld aan een boete, waarvan de hoogte op kan lopen tot maximaal 90.000 euro. Meer informatie over de consequenties van de plannen van Hugo de Jonge? Lees de blog ‘WWS-punten worden belangrijk’.

Object opsplitsen?

Niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij transformatie ondervindt men obstakels met betrekking tot de WOZ waarden. Zo komt het in de praktijk voor dat een object wordt gesplitst, waardoor er nieuwe WOZ waarden moeten komen. In plaats van meerdere WOZ waarden per object, kan het dat de gemeente bepaalt dat er één WOZ waarde komt. Belastingtechnisch kan dit nadelig zijn voor de verhuurder.

Laat uw WOZ waarden controleren door een specialist

Het vaststellen van de WOZ waarden wordt uitgevoerd door de gemeente, waardoor u weinig kunt doen om de benoemde risico’s te beperken. Een specialist kan daarentegen de juiste WOZ waarden berekenen die bij uw situatie het meest gunstig is en vervolgens in vooroverleg treden met de gemeente om deze vast te stellen.

Wilt u meer weten over hoe gemeenten bij nieuwbouwprojecten tot een WOZ waarde komen en hoe een specialist u hierin kan voorzien? Lees dan de blog ‘Totstandkoming WOZ-waarde bij nieuwbouwprojecten’. Erkent u de bovenstaande risico’s en wilt u deze graag bespreken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze experts. Wij helpen u graag!

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ