Clubs op kosten gejaagd door veel hogere OZB voor kunstgras

Clubs op kosten gejaagd door veel hogere OZB voor kunstgras09 februari 2015

De twee grootste clubs van de gemeente Druten waren onaangenaam verrast toen zij afgelopen maand hun OZB aanslag openmaakten. Doordat zij eigenaar zijn van een kunstgrasveld moeten zij aanmerkelijk meer OZB betalen.

Dio Druten betaalde in 2014 500 Euro aan lasten en wordt nu voor dezelfde heffing aangeslagen voor ongeveer 2400 Euro. SCD in het kerkdorp Deest betaalt al langer veel geld. Daarnaast betalen de clubs ook nog een gebruikersdeel voor hun velden.

Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed en marktleider op het gebied van WOZ-bezwaren, ziet landelijk nog een andere ontwikkeling. ‘Veel clubs gaan over op kunstgras. Deze zijn prijzig en drijven de WOZ-waarde behoorlijk omhoog. ‘
Binnen de Drutense raad is nu een verzoek ingediend om te onderzoeken of de clubs niet geholpen kunnen worden op dit gebied. DE OZB-waarde van beide clubs is naar aanleiding van vragen van de clubbestuurders inmiddels al iets teruggeschroefd.

De hogere aanslag is het gevolg van de privatisering. Gebouwen en ondergrond die vroeger van de gemeente was, zijn nu in eigendom bij de clubs of preciezer gezegd: stichtingen die de boven de verenigingen staan. Uyen: ‘Wij constateren dat het na privatisering vaak de clubs zijn die voor de gemeentelijke lasten opdraaien. Doordat de gemeente voorheen zelf de OZB betaalde is er nooit goed gekeken naar de WOZ-waarde, het was immers een ‘vestzak – broekzak verhaal’. Het is daarom belangrijk de WOZ-waarde nu goed te (laten) beoordelen. Een lagere WOZ-waarde levert namelijk een fors lagere aanslag OZB en waterschap op.’
Voorzitter Twan Kohlen van DIO ’30 geeft daarbij nog aan dat ook de zuiveringslasten zijn gestegen. Kohlen: ‘Het gaar niet alleen om OZB van 3777 Euro, maar ook een zuiveringsheffing van 1400 Euro. Totaal dus 5100 Euro.’

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ