Hoge Raad: gemeente heft 75% te veel belasting op vakantieparken

Hoge Raad: gemeente heft 75% te veel belasting op vakantieparken23 september 2016

Forse tegenvaller voor gemeenten bij heffing onroerende zaakbelasting. Gemeenten heffen al jaren landelijk circa 75% te veel belasting over recreatievastgoed, aldus de recente uitspraak van de Hoge Raad.

Bij de belastingheffing gaan de Nederlandse gemeenten voorbij aan het gegeven dat een recreactiewoning een woning is. Hierdoor heffen  zij bij vakantie- en recreatieparken onroerende zaakbelasting voor de gebruikers en hanteren zij het niet-woningtarief voor de eigenaar. De onroerende zaakbelasting voor bedrijfsonroerendgoed is gemiddeld 4 tot 8 keer hoger dan voor woningen en het opleggen van een gebruikersbelasting verdubbelt de te betalen belasting voor het park.

Dit was de reden dat 4 jaar geleden Phydias Vastgoedadvies, adviseur taxaties bij meerdere grote recreatieondernemers, Previcus Vastgoed heeft verzocht te starten met procederen tegen deze onjuiste manier van belastingheffing door gemeenten. Nu 4 jaar later heeft de Hoge Raad Previcus Vastgoed in het gelijk gesteld en de gemeenten teruggefloten. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook een recreatiewoning een woning betreft wat leidt tot vrijstelling van de gebruikersbelasting en een lager tarief voor de eigenarenbelasting.

In een reactie op de uitspraak geeft de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) aan dat er sprake is van een “uitholling van de belastingcapaciteit” voor gemeenten. Deze reactie is volgens Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed, onacceptabel en tekenend voor het beleid van de VNG. “De wetgeving waarop wij onze procedure hebben gewonnen is tot stand gekomen in 1996. Dit houdt in dat gemeenten dus 20 jaar onterecht veel te veel belasting hebben geheven van de recreatieondernemers.” Volgens een berekening van Phydias Vastgoedadvies hebben recreatieondernemers circa 15 miljoen per jaar te veel aan onroerende zaakbelasting betaald.

Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand raadt Previcus Vastgoed alle recreatieondernemers aan om kritisch naar de aanslag onroerende zaakbelasting te kijken. Dit geldt zowel voor de huidige beschikking, de toekomstige beschikkingen als de reeds in het verleden voldane beschikkingen. Zelfs als de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld, dient de gemeente in vrijwel alle gevallen over te gaan tot terugbetaling van de te veel betaalde belasting over de afgelopen 5 jaar.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ