Forse besparingen op WOZ waarde mogelijk voor sportclubs

Forse besparingen op WOZ waarde mogelijk voor sportclubsForse besparingen op WOZ waarde mogelijk voor sportclubs08 januari 2018
Afbeelding voor Forse besparingen op WOZ waarde mogelijk voor sportclubs

Bent u eigenaar en/of gebruiker van een sportaccommodatie dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting aan uw gemeente. Controleer dan kritisch of u niet teveel belasting betaald. De onroerendezaakbelasting wordt berekend op basis van de hoogte van de WOZ waarde. Is de WOZ waarde te hoog? Dan betaalt u te veel belasting. Niet alleen qua onroerendezaakbelasting maar ook voor de volgende belastingen:

– Waterschapsbelasting

– Inkomstenbelasting

– Vennootschapsbelasting

– Vermogensbelasting

Privatisering

In de afgelopen jaren zijn veel clubs geprivatiseerd. Omdat voorheen de sportaccommodaties in beheer van de gemeente waren, was het belang van een correcte WOZ waarde niet heel groot. Nu kiezen steeds meer clubs ervoor om de sportaccommodaties volledig in eigen beheer te nemen of als gebruiker van de gemeente te huren. Hierdoor zijn zij belastingplichtig en is een correcte WOZ waarde ineens van groot belang.

Veel geprivatiseerde sportclubs blijven financiële steun ontvangen van haar gemeente in de vorm van subsidies. Er heerst dan ook een bepaalde angst voor het maken van bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde. Echter dient de gemeente het maken van bezwaar los te zien van andere zaken. Het is dan ook niet toegestaan dat de gemeente een subsidie kort of stopzet als er bezwaar wordt gemaakt.

Taxatiewijzer Sport

Het vaststellen van een correcte WOZ waarde voor sportclubs wordt gedaan met behulp van de taxatiewijzer sport. De VNG stelt jaarlijks in samenwerking met gemeenten en taxatiebureaus taxatiewijzers op, zo ook voor sport.

De taxatiewijzer Sport stelt dat sportobjecten die specifiek zijn (worden) gebouwd voor de sport worden getaxeerd via de gecorrigeerde vervangingswaarde. Met uitzondering van sportaccommodaties binnen bedrijfsruimten, deze worden namelijk gewaardeerd volgens de waarde in het economisch verkeer. Sportvelden worden in de meeste gevallen niet bedrijfsmatig geëxploiteerd, er is geen sprake van een markt voor deze categorie objecten. Sportvelden dienen dan ook gewaardeerd te worden via de gecorrigeerde vervangingswaarde.

De gecorrigeerde vervangingswaarde houdt in dat de waarde van een object wordt bepaald door de waarde van de grond op te tellen bij de waarde van de opstal. De gecorrigeerde vervangingswaarde geeft zo goed mogelijk de waarde van een onroerende zaak weer voor de huidige eigenaar/gebruiker.

Om de juiste WOZ waarde te bepalen wordt er volgens de taxatiewijzer gekeken naar:

  • Leeftijd van de gebouwen
  • Bouwwijze van de gebouwen
  • Eigendomssituatie van de sportvelden en de gebouwen
  • Objectafbakening
  • Afmetingen van de velden
  • Veldtype

Onjuiste objectafbakening of objectkenmerken

Veel gemaakte fouten bij de WOZ waardering van sportclubs zijn een onjuiste objectafbakening, onjuiste objectkenmerken en het hanteren van een onjuiste staat van het object.

Bij de objectafbakening wordt er vaak te veel grond meegenomen. Te veel grond kan veroorzaakt worden doordat de gemeente de gezamenlijke parkeerplaatsen aan de sportaccommodatie toebedeeld. Wanneer er meer grond wordt meegenomen in de taxatie dan daadwerkelijk van de sportaccommodatie is, wordt de WOZ waarde hoger en betaalt u dus meer onroerendezaakbelasting. Dit geldt ook voor onjuiste objectkenmerken. Wanneer bijvoorbeeld een kantine, kleedkamers en bestuurskamer samen een geheel vormen, moeten deze tezamen als clubhuis gewaardeerd worden, waardoor de waarde lager komt te liggen dan wanneer deze los van elkaar gewaardeerd worden.

Iedere situatie is uniek 

Omdat gemeenten vaak te kort schieten bij het waarderen van sportclubs is de kans op een forse verlaging dikwijls aanwezig. Wordt de waarde met meer dan 20% verlaagd dan is het zelfs mogelijk om de WOZ waarden te controleren voor de vijf voorgaande jaren. Dit kan de besparing dus flink ten goede komen. Tevens is het zo dat wanneer de waarde verlaagd wordt u daar ook in de toekomst profijt van heeft aangezien er dan in het vervolg uitgegaan zal worden van de juiste waarde. Desalniettemin is het noodzakelijk om per situatie specifiek te bekijken of bezwaar zinvol is.

Bent u eigenaar, zit u in het bestuur of bent u lid van een voetbalclub, hockeyclub of een andere buitensportvereniging en bent u benieuwd of wij ook iets voor uw club kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ