Energielabel bij nieuwbouw en transformatie: basis- of detailopname?

Mijke PetersMijke Peters13 juli 2023
Afbeelding voor Energielabel bij nieuwbouw en transformatie: basis- of detailopname?

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is het verplicht om een energielabel op te laten maken. Er kan een keuze gemaakt worden tussen een basis- of een detailopname. Welke opname vereist is, hangt ervan af of het nieuwbouw, transformatie of bestaande bouw betreft. In deze blog wordt toegelicht wat de verschillen zijn tussen de twee opnames en in welke situatie voor welke opname het beste gekozen kan worden.

Verschillen basis- en detailopname

Bij nieuwbouw is het altijd verplicht is om een detailopname uit te laten voeren, bij transformatie is dit niet het geval. Om bij transformatie een juiste keuze te kunnen maken tussen de twee mogelijkheden, is het nuttig om te weten wat de verschillen zijn. Wanneer er eenmaal een detailopname heeft plaatsgevonden, is het niet langer mogelijk om bij volgend label terug te vallen op een basisopname. De detailopname kost twee tot drie keer meer dan de basisopname, echter, dit label is veel uitgebreider en gedetailleerder.

Detailopname

Zoals de naam verklapt is de detailopname gedetailleerder dan de basisopname. Gedurende de bouw zal de adviseur controles uitvoeren om te beoordelen of de aannemer de voorgenomen energiemaatregelen correct aanbrengt. Dit biedt de garantie voor de opdrachtgever dat de energiemaatregelen optimaal zijn uitgevoerd en daardoor de energieprestaties volledig benut worden.

De detailopname is een intensief traject, waarbij de energieadviseur verplicht is om het bewijsmateriaal te leveren. Dit bewijsmateriaal bestaat onder andere uit foto’s, die door de adviseur of de opdrachtgever zelf gemaakt moeten worden. Echter, dit bewijs moet aan bepaalde eisen voldoen. Wanneer het bewijs niet overtuigend is, wordt er voor het energielabel uitgegaan van een minder voordelige situatie. De constructies krijgen in dit geval een lagere RC waarde. De RC waardes duiden de thermische weerstand van het constructiedeel.

Bijvoorbeeld: uit de bouwtekening blijkt dat er is gekozen voor een isolatiemateriaal met een bovengemiddeld hoge RC waarde. Echter, het bewijs van plaatsing ontbreekt, waardoor er niet mag worden uitgegaan van deze hogere RC waarde.

Wanneer na oplevering blijkt dat de aanbreng van de isolatiematerialen correct is uitgevoerd, krijgt de opdrachtgever het energielabel dat aansluit bij de kwaliteit van het object. Is de bewijslast onvoldoende, dan geeft het energielabel een minder resultaat weer, wat niet overeenkomst met de werkelijke situatie.

Nieuwbouw: wanneer is er sprake van?

Zoals eerder benoemd dient er bij nieuwbouw altijd een detailopname plaats te vinden. Of een object wel of niet als nieuwbouw wordt gekenmerkt is niet altijd duidelijk. Zaak is om hier de BAG aan te houden. Immers, de BAG wordt aangevuld met gegevens van de gemeente en de gemeente bepaalt of een object als nieuwbouw gekwalificeerd wordt of niet.

Basisopname

De basisopname is een stuk minder uitgebreid. Hiervoor komt de energieadviseur eenmalig naar de woning voor een inpandige opname. Een dergelijke opname duurt ongeveer een uur, waarbij de energieadviseur een dertigtal foto’s maakt. Bij de detailopname wordt niet gecontroleerd wat de conditie van de isolatie is. Bijvoorbeeld of er muizen in de spouw hebben gezeten en een deel hebben weggevreten. Hiervoor hoeft niet gecorrigeerd te worden op de RC-waarde, wat wel het geval is bij de detailopname. Ook de aanwezigheid van koudebruggen, worden in een basisopname niet meegenomen.

De energieadviseur mag bij de basisopname veronderstellen dat de isolatie correct is aangebracht. Hierdoor kan het energielabel gunstiger zijn, maar bestaat er altijd de mogelijkheid dat het label de werkelijkheid onjuist weergeeft.

Bestaande bouw

Het is voor bestaande bouw in de meeste gevallen gunstiger om voor een basisopname te gaan. Wanneer de bewijslast onvoldoende is bij een detailopname, kan het energielabel namelijk minder gunstig uitvallen dan de daadwerkelijke situatie. Echter, mocht er voor een detailopname gekozen worden bij bestaande bouw, bijvoorbeeld bij renovatie, dan is het raadzaam een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren. Zo kan de kwaliteit van de isolatie aangetoond worden en kan er toch een beter energielabel komen.

Transformatie: basis- of detailopname?

Of de detailopname verplicht is, kan per woning variëren. Doorslaggevend hierbij is het bouwjaar van de woning dat in de BAG vermeld staat. Dit bouwjaar is leidend of er überhaupt een keuze gemaakt mag worden. Wordt het oorspronkelijke bouwjaar aangehouden, dan is de keuze vrij. Bepaalt de gemeente dat er sprake is van nieuwbouw, dan is een detailopname verplicht.

Het energielabel dat voortvloeit uit de opname heeft tevens consequenties voor de huurwaarde van de woning. Wil je advies inwinnen over het label dat voor jou het meest gunstig is en welke opname daarvoor het meest geschikt is? Neem geheel vrijblijvend contact op met Nicole Moors of Mijke Peters, 085-2384238. Zij staan jou graag te woord!

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ