Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  11 januari 2024
Afbeelding voor Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

De WOZ-waarde van een woning is een belangrijke factor die van invloed is op de financiële situatie van elke vastgoedeigenaar. De WOZ-waarde bepaalt niet alleen de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en bijkomende belastingen zoals waterschaps-, rioolheffings- en afvalstoffenbelastingen maar heeft ook andere implicaties. Vooral wanneer een woning gelegen is naast een industrieterrein. In deze blog lees je meer over wat het betekent voor jouw vastgoed als het in de buurt van een industrieterrein ligt.  

Invloed van nabijheid industrieterreinen op WOZ-waarde 

De locatie van een woning is altijd een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de WOZ-waarde. Woningen in de nabijheid van industrieterreinen kunnen een lagere WOZ-waarde hebben in vergelijking met woningen op een andere plek. Dit komt door verschillende factoren:  

  • mogelijke geluidsoverlast 
  • luchtverontreiniging 
  • de esthetische waarde van het gebied 

Fabrieken en industriële activiteiten kunnen aanzienlijke geluidsniveaus produceren, wat de woonkwaliteit kan verminderen. Dit kan resulteren in lagere vastgoedwaarderingen. Daarnaast kan luchtverontreiniging door industriële activiteiten van invloed zijn op de gezondheid en levenskwaliteit van bewoners, wat op zijn beurt de waarde van de woning kan drukken. Ook moet er rekening gehouden worden met het effect van hoe industrieel gebied eruit ziet op de waarde van de woning. 

Mensen die naast een industrieterrein wonen, moeten soms kosten maken voor aanpassingen aan hun woning. Denk aan extra geluidsisolatie of luchtfiltersystemen. Deze kosten kunnen ook van invloed zijn op de financiële situatie van vastgoedeigenaren en de waarde van het vastgoed. 

Hoewel wonen naast een industrieterrein enige nadelen met zich meebrengt voor de WOZ-waarde, zijn er ook voordelen. De nabijheid van werkgelegenheid en andere voorzieningen op een industrieterrein kan aantrekkelijk zijn. Dit kan een compenserende factor zijn bij de waardering van het vastgoed. 

Zakelijk WOZ-bezwaar voor vastgoed nabij industrie  

De WOZ-waarde van een woning naast een industrieterrein kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Het is belangrijk voor vastgoedeigenaren om zich bewust te zijn van deze invloeden. Ook is het verstandig om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een juiste inschatting van de waarde van de woning is van groot belang, vooral in de buurt van industriële activiteiten.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ