Dubbele OZB voor eigenaar

Bas van der WielenBas van der Wielen07 april 2021
Afbeelding voor Dubbele OZB voor eigenaar

Ieder jaar ontvangt u als vastgoedeigenaar de WOZ beschikking. Op deze beschikking staat de WOZ waarde die als grondslag geldt voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (ozb). De afgelopen jaren heeft een aantal gemeenten deze belasting voor niet-woningen verdubbeld. Dit hebben zij gedaan door geen ozb meer te heffen bij gebruikers, maar bij de eigenaar te verhalen.

De gemeenten waarvan wij zien dat zij het ozb-tarief op 0 hebben zijn op dit moment:

 • Eemnes
 • Bergen
 • Leidschendam-Voorburg
 • Nijmegen
 • Vlaardingen
 • Rhenen
 • Ridderkerk
 • Rijssen-Holten

Toenemende leegstand leidt tot hogere OZB voor eigenaar 

Als we kijken naar de gemeente Vlaardingen dan zien wij dat zij al enige tijd een herstelplan voor een sluitende meerjarenbegroting heeft. Om dit te kunnen realiseren heeft zij geld nodig, waarvoor de inkomsten van de ozb gebruikt worden. Tot 2021 werd in deze gemeente de ozb verdeeld onder de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Door de toenemende leegstand liep de gemeente de heffing bij de gebruiker mis. Dit was voor hen de reden om het gebruiker tarief op 0 te zetten en het tarief bij de eigenaar te verdubbelen. De gemeente verantwoordt dit bij eigenaar als volgt: “Leegstand draagt namelijk niet bij aan de leefbaarheid van de stad. Met deze aanpassing willen wij u, de eigenaar, een extra stimulans geven om bij leegstand op zoek te gaan naar een gebruiker voor het pand.”

Dubbele kosten, geen stimulans voor ondernemer

Leegstand is niet alleen vervelend voor de gemeente, maar ook zeker voor de eigenaar. Doordat de eigenaar het pand niet verhuurd heeft, komen er geen huurinkomsten binnen. Dit is reeds voldoende stimulans voor een eigenaar om een huurder voor het pand te zoeken. Nu wordt de eigenaar ook op extra kosten gejaagd door het hoge eigenarentarief, dat ook geldt voor de eigenaren met panden in verhuurde staat. Zeker in het afgelopen coronajaar was het zeer lastig om een huurder te vinden en nu wordt de eigenaar van leegstaand vastgoed dubbel gestraft. Uiteindelijk snijdt de gemeente zichzelf met deze methodiek ook in de vingers daar de waarde van het vastgoed zal afnemen omdat eigenaren sneller geneigd zullen zijn om voor minder hoge bedragen het pand te verhuren. Lagere markthuren resulteren in lagere huurwaardes en dus lagere WOZ-waardes met minder OZB-inkomsten voor de gemeente.

Bezwaar bij dubbele OZB

Iedere eigenaar van een niet-woning die de aanslag heeft ontvangen met hierop deze maatregel, zou in bezwaar moeten gaan tegen de aanslag. Het is van belang dat het bestuursorgaan zijn eigen besluit in de bezwaarfase moet toetsen, zowel op de doelmatigheid als op de rechtmatigheid.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

 • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
 • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
 • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
 • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ