De invloed van corona op de WOZ waarde voor de leisure branche

De invloed van corona op de WOZ waarde voor de leisure brancheDe invloed van corona op de WOZ waarde voor de leisure branche22 maart 2022
Afbeelding voor De invloed van corona op de WOZ waarde voor de leisure branche

Wanneer u eigenaar of huurder bent ontvangt u in de eerste maanden van het nieuwe jaar de WOZ-beschikking voor uw attractiepark, museum, dierentuin, concertzaal, voetbalaccommodatie, bioscoop of landgoed.

COVID en vastgoed

Door de coronacrisis zien wij bij opdrachtgevers die actief zijn in uw branche een forse daling van de inkomsten. Door tijdelijke sluitingen en een limiet aan het maximale aantal bezoekers zijn inkomsten zeer fors teruggelopen.

Wellicht heeft u al een schrijven ontvangen van uw gemeente dat de gemeente rekening gaat houden met de coronacrisis en een vermindering van 5 tot 10% op de waarde gaat toepassen. Wij zijn echter van mening dat een correctie van 5 tot 10% in uw branche onvoldoende is.

Overige belangrijke bezwaarargumenten 

  • Wordt er uitgegaan van de juiste oppervlakte?
  • Er wordt geen rekening gehouden met de werktuigenvrijstelling
  • Onjuiste kenmerken van het object (o.a. oppervlakte, huurprijzen en dubbel gewaardeerde parkeerplaatsen)
  • Gemeenten hanteren vaak een te lange levensduur en een te hoge restwaarde voor panden die reeds afgeschreven zijn. Onlangs realiseerde Previcus Vastgoed een belangrijke uitspraak (ECLI:HR:220:169)rondom restwaarde en levensduur van incourante objecten. Eigenaren van incourante onroerende zaken mogen namelijk meer afschrijven.

Geen besparing, geen kosten

Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening aan op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. Als wij voor u een besparing realiseren, dan vragen wij u om een percentage van de besparing. Indien dat niet lukt, is dat ons risico en voor u een kosteloze bevestiging dat er niet teveel belasting wordt betaald.
Let op; u heeft tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet om bezwaar aan te tekenen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Een kort gesprek van slechts 10 minuten kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ-waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis ’10 minute expert review.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ