De invloed van Corona op de WOZ waarde voor bedrijfspanden

Sanne van der PoelSanne van der Poel15 februari 2022
Afbeelding voor De invloed van Corona op de WOZ waarde voor bedrijfspanden

In het begin van het nieuwe jaar ontvangen we hem weer, de nieuwe WOZ beschikking. Op het aanslagbiljet wordt de WOZ waarde beschreven en de daaraan gekoppelde belastingen. Er wordt gekeken naar de staat van het pand op 1-1-2021, ook wel de waardepeildatum genoemd. Op deze datum was er al sprake van corona en waren de gevolgen hiervan merkbaar. Dit zouden we moeten terugzien in de waarde. Maar houdt de gemeente hier wel (genoeg) rekening mee?

Gevolgen coronacrisis die van invloed zijn op de WOZ waarde

Iedere branche kent haar eigen gevolgen door de coronacrisis. Zo is het leegstandsrisico vergroot door de beperkte toegang en/of het sluiten van gebouwen. De kans is namelijk groter geworden dat een huurder zijn contract opzegt en het lastig is om een nieuwe huurder te vinden. Daarnaast gebruikt de gemeente referenties van begin 2020, toen corona nog geen beperkingen gaf. Later in het jaar speelde corona wel een rol. Bij het gebruiken van referenties van begin van het jaar zijn de gegevens niet geheel correct aangezien later in het jaar veel veranderd is als het aankomt op verhuur en verkooptransacties, maar ook leegstand door verlaten van het pand door faillissement. 

We lichten u voor een aantal branches de gevolgen van corona toe. Deze zouden van invloed moeten zijn op de WOZ waarde. 

De invloed van corona op de WOZ waarde voor ketens en beleggers 

Als gevolg van de coronacrisis hebben meerdere huurders huurkorting mogen ontvangen. Doordat de huur lager is zou dit van invloed moeten zijn op de vastgestelde huurwaarde. Veel bedrijven sluiten een huurcontract af waarbij de omzet een onderdeel is van de huurwaarde. Door het sluiten van winkels zijn de inkomsten gekelderd waardoor de huurwaarde lager uitvalt. Houdt de gemeente hier rekening mee? Om deze reden is het goed dat zowel eigenaar als gebruiker de WOZ waarde te laten controleren. 

De invloed van corona op de WOZ waarde voor horeca, bioscopen en musea

Het afgelopen jaar heeft u wellicht de deuren moeten sluiten wegens corona of was een lagere bezetting toegestaan. Deze lagere bezettingsgraad zou van invloed moeten zijn op de WOZ waarde. Hierom is het van belang om de WOZ waarde te laten controleren, zodat u er zeker van bent dat de gemeente de juiste waarde hanteert. 

De invloed van corona op de WOZ waarde voor sportclubs

Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de leden van sportverenigingen hun abonnement hebben opgezegd als gevolg van de coronacrisis. Door het afnemende ledenaantal zijn er minder inkomsten. Daarnaast moest de horeca sluiten wat geresulteerd heeft in teruglopende inkomsten. Deze onderdelen zouden van invloed moeten zijn op de WOZ waarde. 

Betaal niet te veel aan belasting in deze tijden 

Het is van belang om na te gaan of er met de bovenstaande argumenten genoeg rekening is gehouden. Een te hoge WOZ waarde betekent voor u een te hoog bedrag dat u betaalt aan belastingen. In een jaar waar branches geraakt zijn door de coronacrisis zou de gemeente hier juist rekening mee moeten houden. Doordat onze dienstverlening op basis van no cure no pay werkt, loopt u geen risico. Wilt u er zeker van zijn dat de WOZ waarde juist is vastgesteld? Laat deze dan controleren door Previcus Vastgoed.

Twijfels? Vraag vrijblijvend adviesgesprek aan

Heeft u vragen over uw branche en de coronacrisis en twijfelt u of de waarde juist is vastgesteld? Plan dan geheel vrijblijvend een adviesgesprek van 10 minuten in. Hierin gaan we met u in gesprek om te bespreken of een bezwaar voor u zinvol is. 

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ