Ernstige bodemverontreiniging door asbest drukt WOZ-waarde fors

Ernstige bodemverontreiniging door asbest drukt WOZ-waarde fors06 maart 2015

Uit een nog vertrouwelijk rapport van de provincies Gelderland en Overijssel blijkt dat op 200.000 locaties de bodem rond agrarische bedrijven en fabrieken ernstig is verontreinigd met asbest. Gemeenten hebben hier bij de WOZ-waardebepaling geen rekening mee gehouden. Dat stelt Previcus Vastgoed, marktleider op het gebied van WOZ-taxaties.

Het rapport, opgesteld door twee onafhankelijke advies bureaus, toont aan dat de vervuiling in de helft van de gevallen zelfs zo ernstig is dat het een direct gevaar vormt voor de volkgsgezondheid. Oorzaak van de hevige bodemverontreiniging zijn eroserende asbestdaken zonder goot. Door invloeden van het weer weken kankerverwekkende vezels los van de golfplaten en komen vervolgens met het regenwater terecht in de bodem.

Fors waardedrukkend effect op de WOZ-waarde

Naast de risico’s voor de volksgezondheid heeft de aanwezigheid van asbest een sterk drukkende invloed op de WOZ-waarde van het betreffende object. Volgens de Hoge Raad dient de waardedrukkende invloed te worden gesteld op het bedrag dat op de waardepeildatum door de veronderstelde koper zou worden gereserveerd voor de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen (ECLI:NL:HR:2001:AD7580). Partijen zijn nu in conclaaf over de vraag of de provinciale- of de rijksoverheid de kosten van verwijdering (gedeeltelijk) moeten compenseren.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Gelet op het tijdstip van publicatie is met zekerheid te stellen dat er bij de bepaling van de WOZ-waarde nog geen rekening is gehouden met deze nieuwe cijfers. ‘Wij zien al jaren dat de gemeenten zowel de asbestlocaties als bodemverontreiniging binnen de gemeentelijke grenzen niet in beeld hebben.’ Dat stelt Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed. ‘Het recente onderzoek bevestigd dit beeld.’ Wij raden mensen aan om de WOZ-waarde kritisch te (laten) beoordelen. Indien er sprake is van asbest of bodemverontreiniging dient de gemeente deze posten als correctie op te nemen op het taxatieverslag. Indien dit niet het geval is kan men bezwaar indienen bij de betreffende gemeente. Let op, dit bezwaarschrift dient wel binnen zes weken na dagtekening te worden ingediend.

Maak direct gratis bezwaar 

U kunt het bezwaar tegen de WOZ-waarde ook gratis uitbesteden aan ons. Wij kunnen deze dienst gratis aanbieden doordat de gemeente wettelijk verplicht is onze kosten te vergoeden wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard. Is dit niet het geval, dan is dit ons risico. In beide gevallen kost het u niets.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-dienstverlening
  • Gespecialiseerd in WOZ, WWS en Wet betaalbare huur
  • Boutique kantoor
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ