Belangrijkste bezwaarargumenten voor kinderopvang

Belangrijkste bezwaarargumenten voor kinderopvangBelangrijkste bezwaarargumenten voor kinderopvang24 maart 2022
Afbeelding voor Belangrijkste bezwaarargumenten voor kinderopvang

Wanneer u eigenaar of huurder bent heeft u recent de nieuwe WOZ beschikking van uw kinderopvanglocaties ontvangen. Een kritische beoordeling van de WOZ waarde is voor kindercentra van groot belang. Deze bepaalt immers de inkomstenbelasting, vermogensbelasting, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, vennootschapsbelasting en afschrijving van de panden.

De afgelopen jaren hebben wij voor veel kinderopvanglocaties flinke besparingen weten te realiseren. We hebben kunnen vaststellen dat er een aantal onderdelen is waar in veel gevallen een fout in wordt gemaakt bij het vaststellen van de WOZ waarde.

Belangrijkste bezwaarargumenten kinderopvang:

  1. Er wordt geen rekening gehouden met een lage bezettingsgraad
  2. De gemeente gaat uit van te hoge huurcijfers
  3. De objectafbakening is onjuist
  4. De gemeente houdt te weinig rekening met de technische staat van het pand
  5. De coronacrisis zou invloed moeten hebben op de hoogte van de WOZ waarde

We lichten u de argumenten nader toe:

Lage bezettingsgraad van invloed op de WOZ waarde

Nog altijd kampen veel kinderdagverblijven met lage bezettingsgraden en zijn sommige locaties zelfs al fors ingekrompen. Dit heeft een groot leegstandsrisico tot gevolg terwijl dit vaak niet leidt tot een lagere WOZ waarde. Toch zou de gemeente hier rekening mee moeten houden.

Te hoge huurcijfers

De gemeente gaat vaak uit van te hoge huurcijfers die niet overeenkomen met de huur die u betaalt. De WOZ waarde wordt deels bepaald aan de hand van de huurprijs. Als de gemeente uitgaat van hogere huurcijfers stelt zij de WOZ waarde ook hoger vast.

Foutieve objectafbakening

Een veel voorkomende fout is dat de gemeente de objectafbakening onjuist hanteert. In werkelijkheid worden minder m2 gehuurd of gebruikt dan waar de gemeente vanuit gaat. Soms ontvangen gebruikers een aanslag voor het gehele complex, terwijl ze maar een deel huren. Of er is geen sprake van een zelfstandig WOZ object en er wordt onterecht een aanslag opgelegd. Gemeenten beschikken niet over actuele bouwtekeningen, waardoor de oppervlakte niet correct is vastgesteld. Doordat bovenstaande fouten gemaakt worden, betaalt u al snel te veel belasting.

Technische staat van het pand

Gemeenten houden vaak te weinig rekening met de technische staat van panden. Hierbij kunt u denken aan achterstallig onderhoud wat niet wordt meegenomen in de WOZ waarde. Indien er ruimtes zijn die technisch zijn afgeschreven of verouderd, dient hiermee rekening te worden gehouden bij het vaststellen van de WOZ waarde.

De gevolgen van de coronacrisis voor kinderdagverblijven 

Afgelopen twee jaar zijn bijzondere jaren geweest voor kinderopvangcentra, mede door het verplicht gesloten moeten houden van de deuren. De gemeente zou rekening moeten houden met deze gevolgen bij het vaststellen van de WOZ waarde. Maar houdt de gemeente hier wel (genoeg) rekening mee?

Eigenaar of huurder? Beide kunnen bezwaar maken

Of u nu huurder of eigenaar van het pand bent, in beide gevallen kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde. Het enige dat u hoeft te doen is de beschikkingen naar ons toe te mailen.

Geen besparing, geen kosten

Previcus Vastgoed biedt deze dienstverlening aan op basis van ‘geen besparing, geen kosten’. Als wij voor u een besparing realiseren, dan vragen wij u om een percentage van de besparing. Indien dat niet lukt, is dat ons risico en voor u een kosteloze bevestiging dat er niet teveel belasting wordt betaald. Let op, u heeft tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet om bezwaar aan te tekenen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Een kort gesprek van slechts 10 minuten, kan u meer inzicht bieden in de hoogte van uw WOZ-waarden en de mogelijke besparingskansen. Onze experts staan u geheel vrijblijvend te woord in een gratis vrijblijvend adviesgesprek van 10 minuten.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ