Attractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB op

Attractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB opAttractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB op01 oktober 2018
Afbeelding voor Attractieparken: Het correct toepassen van de werktuigenvrijstelling levert forse besparingen OZB op

Zeer recent heeft Previcus Vastgoed, voor een attractiepark in het midden van Nederland tienduizenden euro’s kunnen besparen door aan te tonen dat de gemeente, waarin het attractiepark ligt, de werktuigenvrijstelling niet correct had toegepast. 

Werktuigenvrijstelling

In de Wet Waardering Onroerende Zaken is geregeld dat bij de bepaling van de WOZ waarde geen rekening hoeft te worden gehouden met werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. Dit wordt ook wel de werktuigenvrijstelling genoemd.

Casus

In de casus ging het om een attractiepark dat de controle van de WOZ waarde uitbesteed had aan Previcus Vastgoed. Previcus was van mening was dat de aanslag onroerendezaakbelasting te hoog was doordat er een te hoge WOZ waarde voor een attractie werd aangehouden. Hierbij paste Previcus de recente uitspraak van de Hoge Raad toe, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, betreffende werktuigenvrijstelling en ziekenhuizen. Previcus was van mening dat jurisprudentie ook van toepassing is bij bedrijven en attractieparken.

Naar de mening van Previcus had de heffingsambtenaar van het belastingsamenwerkingsverband in de casus te weinig rekening gehouden met de installaties die zich in de betreffende attractie bevonden.

Het samenwerkingsverband stelde Previcus in het gelijk. Zij overwoog dat ook buiten een (industrieel) productieproces sprake kan zijn van een werktuig waarvan de waarde onder de werktuigenvrijstelling valt. Omdat de wetgever het begrip ‘werktuig’ niet heeft gedefinieerd, dient volgens het Hof voor de uitleg van het begrip aansluiting te worden gezocht bij het spraakgebruik. Conclusie was dat de WOZ waarde voor één attractie met maar liefst 85% (7 miljoen euro) werd verlaagd, wat gemiddeld een OZB besparing van € 28.000 per jaar oplevert.

Procedure opstarten

Michel Uijen, directeur van Previcus Vastgoed, adviseert attractieparken en dierentuinen dan ook om de OZB aanslag door een specialist te laten controleren. Mocht u twijfelen over de juiste toepassing van de werktuigenvrijstelling dan biedt Previcus een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Maak net zoals 12.000+ bedrijven bezwaar tegen uw WOZ

  • Marktleider in zakelijke WOZ-procedures
  • Boutique kantoor gespecialiseerd in WOZ
  • Samen met de gemeente en u bereiken wij het beste resultaat
  • Een eerlijke partner
Cover voor Maak net zoals [12.000+] bedrijven bezwaar tegen uw WOZ