Blog

Blog
Cover voor Eigenaar leegstand vastgoed gedupeerd: Gemeente belast dubbel 

Eigenaar leegstand vastgoed gedupeerd: Gemeente belast dubbel 

Eigenaar leegstand vastgoed gedupeerd: Gemeente belast dubbel Eigenaar leegstand vastgoed gedupeerd: Gemeente belast dubbel 09 april 2024

Ook dit jaar ontvingen alle vastgoedeigenaren wederom de jaarlijkse WOZ-beschikking. In een aantal gemeenten is dat even schrikken voor eigenaren van niet-woningen die leegstaan. Zij worden extra gedupeerd door deze gemeenten. Niet alleen ontvangen zij geen huurinkomsten voor deze panden, ook betalen zij het dubbele aan onroerendezaakbelasting (OZB).   Eigenaar betaalt OZB voor zichzelf en misgelopen OZB voor gebruiker  Dit heeft alles te maken met het feit dat deze gemeenten de misg

Blog
Cover voor Zorg WOZCAST

Zorg WOZCAST

Welkom bij de Zorg WOZCAST van Previcus, waarin we in a zo kort mogelijke tijd de vijf belangrijkste aandachtspunten benoemen die alle financieel en

Blog
Cover voor Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor de gemeente de vergoeding voor Previcus in 2024 direct op uw rekening moet overmaken. Deze vergoeding voor

Blog
Cover voor Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Bij niet-woningen, oftewel bedrijfspanden, is het afhankelijk van het type vastgoed en hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij bedrijfspanden wordt de w

Blog
Cover voor Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare gebouwen. De gemeente moet daarbij rekening houden met

Blog
Cover voor Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Wij vinden het erg belangrijk dat gebruikers en huurders van vastgoed in Nederland zich bewust zijn van hun recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-wa

Blog
Cover voor WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Om de waarde van een gebouw te bepalen, moet eerst duidelijk zijn welke panden bij de taxatie moeten worden meegenomen. Dit noemen we "afbakenen". De

Blog
Cover voor Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

De waarde van een gebouw op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van het volgende jaar. Die waar

Blog
Cover voor Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

De WOZ-waarde van een woning is een belangrijke factor die van invloed is op de financiële situatie van elke vastgoedeigenaar. De WOZ-waarde bepaalt

Blog
Cover voor Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Het is vrij verbazingwekkend dat een gemeente in veel gevallen geen taxatiegegevens met een belastingplichtige deelt, wanneer men zelfstandig een WOZ