Blog

Blog
Cover voor Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis23 februari 2024

Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor de gemeente de vergoeding voor Previcus in 2024 direct op uw rekening moet overmaken. Deze vergoeding voor rechtshulp speelt een belangrijke rol in het aanbieden van WOZ-diensten. De wetswijziging heeft gevolgen voor de vergoeding die de overheid betaalt voor WOZ-bezwaren die na 1 januari 2024 met succes worden afgerond. Dus ook voor WOZ-bezwaren uit 2023 die pas in 2024 worden afgerond. Op basis van deze wetswijziging veranderen er ook een aantal dinge

Blog
Cover voor Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Bij niet-woningen, oftewel bedrijfspanden, is het afhankelijk van het type vastgoed en hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij bedrijfspanden wordt de w

Blog
Cover voor Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare gebouwen. De gemeente moet daarbij rekening houden met

Blog
Cover voor Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Wij vinden het erg belangrijk dat gebruikers en huurders van vastgoed in Nederland zich bewust zijn van hun recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-wa

Blog
Cover voor WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Om de waarde van een gebouw te bepalen, moet eerst duidelijk zijn welke panden bij de taxatie moeten worden meegenomen. Dit noemen we "afbakenen". De

Blog
Cover voor Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

De waarde van een gebouw op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van het volgende jaar. Die waar

Blog
Cover voor Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

De WOZ-waarde van een woning is een belangrijke factor die van invloed is op de financiële situatie van elke vastgoedeigenaar. De WOZ-waarde bepaalt

Blog
Cover voor Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Het is vrij verbazingwekkend dat een gemeente in veel gevallen geen taxatiegegevens met een belastingplichtige deelt, wanneer men zelfstandig een WOZ

Blog
Cover voor OZB bedrijfspand verlagen

OZB bedrijfspand verlagen

Wilt u de OZB van uw bedrijfspand verlagen? Previcus dient een bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ-waarde voor uw bedrijfspand in wanneer we een ver

Blog
Cover voor Giel: “als volwaardig teamlid meedraaien in een innovatief bedrijf”

Giel: “als volwaardig teamlid meedraaien in een innovatief bedrijf”

Nadat ik een superleuke stageperiode heb gehad, kan ik dit innovatieve bedrijf van harte aanbevelen. Ik ben tijdens de stage werkzaam geweest op de t