Blog

Blog
Cover voor Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Invloed van kapitalisatiefactor en objectafbakening op WOZ waarde van bedrijfspanden

Antonio Garcia AlanisAntonio Garcia Alanis11 januari 2024

Bij niet-woningen, oftewel bedrijfspanden, is het afhankelijk van het type vastgoed en hoe de WOZ-waarde wordt bepaald. Bij bedrijfspanden wordt de waardebepaling in de regel gedaan op basis van de huurwaardekapitalisatie vermenigvuldigd met een factor. De aanpassing van deze zogenoemde kapitalisatiefactor kan al zorgen voor een WOZ-verlaging. Ook referentieobjecten en objectafbakening spelen een rol bij de waardeberekening van bedrijfspanden. In deze blog leest u meer over hoe wij bovenstaande

Blog
Cover voor Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Het belang van afnemend grensnut bij WOZ-waardebepaling 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare gebouwen. De gemeente moet daarbij rekening houden met

Blog
Cover voor Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Onroerende zaakbelasting (ozb) eigenaar en gebruiker bedrijfspanden 

Wij vinden het erg belangrijk dat gebruikers en huurders van vastgoed in Nederland zich bewust zijn van hun recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-wa

Blog
Cover voor WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

WOZ objectafbakening: welke invloed heeft het? 

Om de waarde van een gebouw te bepalen, moet eerst duidelijk zijn welke panden bij de taxatie moeten worden meegenomen. Dit noemen we "afbakenen". De

Blog
Cover voor Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

Waardepeildatum WOZ vs. toestandpeildatum

De waarde van een gebouw op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van het volgende jaar. Die waar

Blog
Cover voor Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

Effect van nabijgelegen industrieterreinen op WOZ-waarde van vastgoed  

De WOZ-waarde van een woning is een belangrijke factor die van invloed is op de financiële situatie van elke vastgoedeigenaar. De WOZ-waarde bepaalt

Blog
Cover voor Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Taxatieverslag en KOUDV factoren bij vaststellen WOZ-waarde 

Het is vrij verbazingwekkend dat een gemeente in veel gevallen geen taxatiegegevens met een belastingplichtige deelt, wanneer men zelfstandig een WOZ

Blog
Cover voor OZB bedrijfspand verlagen

OZB bedrijfspand verlagen

Wilt u de OZB van uw bedrijfspand verlagen? Previcus dient een bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ-waarde voor uw bedrijfspand in wanneer we een ver

Blog
Cover voor Giel: “als volwaardig teamlid meedraaien in een innovatief bedrijf”

Giel: “als volwaardig teamlid meedraaien in een innovatief bedrijf”

Nadat ik een superleuke stageperiode heb gehad, kan ik dit innovatieve bedrijf van harte aanbevelen. Ik ben tijdens de stage werkzaam geweest op de t

Blog
Cover voor Naomi: van stagiaire naar medewerker Rechten 

Naomi: van stagiaire naar medewerker Rechten 

Mijn naam is Naomi Theunissen en ik heb HBO-Rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. In het derde leerjaar van mijn studi