Zakelijk WOZ, de Belastingen uitgelegd

WOZ Zakelijk: heeft invloed op de volgende belastingen

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erf- en Schenkbelasting
Vrijblijvend adviesgesprek

Belastingen uitgelegd

OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)

OZB E betekend onroerendezaakbelasting voor de eigenaar. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van de onroerende zaak

Het te betalen bedrag aan OZB is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Elk jaar stelt de gemeenteraad de OZB-tarieven vast. Heeft het pand een vastgestelde WOZ waarde van €700.000,00 en is het door de gemeenteraad vastgestelde woningtarief 0,24%? Dan betaalt u aan OZB € 1.680,00. De gemeente stelt een tarief vast voor de eigenaar en aan ander tarief voor gebruiker.

OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)

OZB G betekent onroerendezaakbelasting voor de gebruiker. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Iedere gemeente stelt jaarlijks een percentage vast wat u betaalt aan OZB G. Dit is een percentage over de WOZ waarde. Heeft het pand een vastgestelde WOZ waarde van €700.000,00 en is het door de gemeenteraad vastgestelde woningtarief 0,17%? Dan betaalt u aan OZB G € 1.190,00.

Waterschapsbelasting

Nederland telt 21 waterschappen. Elk waterschap heft waterschapsbelasting. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen ‘watersysteemheffing gebouwd’ en ‘watersysteemheffing ongebouwd’. Bent u eigenaar van een gebouw, dan betaalt u ‘watersysteemheffing gebouwd’. Die wordt gebaseerd op de WOZ waarde. Bij de ‘watersysteemheffing ongebouwd’ bent u eigenaar van een stuk grond en betaal je per hectare.

Het waterschap gebruikt deze belasting voor het beheer van dijken, gemalen en sluizen. Met de zuiveringsheffing zorgt het waterschap voor het zuiveren van afvalwater.

Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

De belastingdienst ziet het zo dat het hebben van een woning bijdraagt aan het inkomen van de belastingbetaler. Het inkomen wordt belast in box 1. Als zakelijke klant ziet het hoofdverblijf als object dat ingevuld moet worden in box 1. Over dit ‘inkomen’ moet belasting worden betaald. Deze belasting wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Deze opbouw van belasting en WOZ-waarde ziet er in 2022 zo uit.

Waarde van de woning is meer dan: Waarde van de woning is niet meer dan:  Eigenwoningforfait:
 –  €12.500  0%
 €12.500  €25.000  0,15%
 €25.000  €50.000  0,25%
 €50.000  €75.000  0,35%
 €75.000  €1.130.000  0,45%
 €1.130.000  – €5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven €1.130.000

 

Wanneer het object dus €430.000,00 waard is volgens de gemeente betaalt de persoon 0.45% die wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen.

  • Is het inkomen + het eigenwoningforfait lager of gelijk aan € 69.399 dan betaal je %37.07 belasting over dit bedrag.
  • Is het inkomen + het eigenwoningforfait hoger dan € 69.399 dan betaal je %49.05 belasting over dit bedrag.

Indien de WOZ-waarde dus verlaagd wordt, wordt ook het maximaal te betalen bedrag aan lager. Uit bovenstaand schema blijkt ook dat een verlaging van de WOZ-waarde naar onder de €1.130.000,00 een groot voordeel oplevert.

Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)

Wat betreft de vennootschapsbelasting is er sinds 2019 het een en ander veranderd. Het afschrijvingspercentage van de WOZ-waarde is aangepast. Vanaf 2019 is de bodemwaarde van objecten na afschrijving 100% van de WOZ-waarde, de opgelegde WOZ-waarde dus. Tot 2019 was dit 50% van de WOZ-waarde voor gebouwen bestemd voor eigen gebruik.

Wanneer de WOZ-waarde van een object wordt verlaagd is het mogelijk tot een lager bedrag af te schrijven. Indien dit gebeurt levert dit een lager bedrag op op de balans en dit is weer voordelig voor de liquiditeit van de onderneming.

Stel: het object is gewaardeerd op €500.000,00 dan mag de jaarlijkse afschrijving geschieden tot wanneer de boekwaarde van het object €500.000,00 is. Wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd naar €350.000,00 mag de jaarlijkse afschrijving dus ook tot een boekwaarde van €350.000,00 geschieden. Dit levert dus een voordeel op voor de eigenaar van het object.

Vermogensbelasting

Indien er een tweede object in bezit is en deze wordt verhuurd aan een ander wordt dit object belast in box 3. Box 3 ziet op het hebben van vermogen en daar wordt dan ook het bezitten van een tweede of meerdere objecten onder geschaard. Ook hierover dient belasting te worden betaald.

De WOZ-waarde is ook voor de hoogte van dit type belasting van belang. Ten eerste dient de jaarhuur van het object berekend te worden. Vervolgens wordt deze jaarhuur als percentage van de WOZ-waarde berekend.

Voorbeeld: jaarhuur is €13.500 met een WOZ-waarde van €300.000,00. De jaarhuur is dan 4,5% van de waarde. Uit onderstaande tabel kan dan herleid worden wat het leegwaarderatio is en waar de vermogensbelasting over wordt gerekend. Het ‘nieuwe leegwaarderatio’ is een voorstel voor 1 januari 2023.

Bij niet-woningen is het leegwaarderatio niet van toepassing.

Verhouding jaarlijkse huurprijs
tot WOZ-waarde
Huidige leegwaarderatio Nieuwe leegwaarderatio
Meer dan Minder dan
0% 1% 45% 73%
1% 2% 51% 79%
2% 3% 56% 84%
3% 4% 62% 90%
4% 5% 67% 95%
5% 6% 73% 100%
6% 7% 78% 100%
7% 85% 100%

Erfbelasting

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de hoogte van de erfbelasting. Hoe lager de WOZ-waarde van de geërfde woning des te minder erfbelasting er betaald dient te worden. Wij kunnen u hierbij op verschillende manieren helpen en altijd kosteloos adviseren.

Waarom Previcus?

Wij maken al sinds 2003 bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde en zijn daarmee ook het eerste bedrijf in Nederland die deze dienstverlening gratis aanbiedt. Het taxeren van onroerend goed vergt de nodige specialistische kennis. Onze taxateurs, consulenten en adviseurs hebben de juiste en meest recente kennis in huis waardoor zij het pand altijd een correcte waarde kunnen geven. Wanneer wij het niet eens zijn met het besluit van de gemeente schromen wij niet om een beroepszaak te starten. Van deze beroepzaken wordt vaak nog 70% door ons gewonnen.

Waarom kiezen voor Previcus?

•    Gespecialiseerd in WOZ procedures en taxaties
•    Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten
•    Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen
•    Bespaar veel werk, tijd en geld
•    Altijd toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van uw proces
•    Bewezen successen

Meer over onsContact